Oksbøl Skov

Udsigt over nyplantning i Oksbøl Skov.

I 2018 blev de første planter sat i jorden til en ny løvskov på Nordals – Oksbøl Skov. Skovrejsningsområdet er beliggende mellem de to landsbyer Oksbøl og Havnbjerg og etableres i et ellers skovfattigt område.
Skoven er godt på vej og vil på sigt blive en flot løvskov med mange forskellige træ- og buskarter. Skoven er plantet på god lerholdig jord, hvilket gør at træernes vækst er god, samt at de har gode forudsætninger for at klare sig igennem tørre perioder. Den gode jord har muliggjort et rigt artsvalg og i kombination med det varierede terræn gør dette en tur i Oksbøl Skov til en flersidig oplevelse.

Unge planter i den nye skov ved Oksbøl.
Skoven er på ca. 130 hektar, hvoraf 30 hektar er udlagt som åbne græsfælleder og vådområder. Projektet er realiseret gennem et konstruktivt samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen.

Foderbrædt i område hvor fugle vil sprede frø i skoven

I skoven er der udlagt forsøgsarealer til forceret naturlig tilgroning, hvilke anvendes i et forskningsprojekt forankret ved Københavns Universitet. Her får skoven lov til at etablere sig selv ved naturlig spredning af frø fra skovens træer. Her tager det nødvendigvis længere tid før træerne etablerer sig, men det vil ske på sigt. Den interesserede skovgæst er velkommen til at gå en tur igennem disse arealer og se hvad naturen selv får til at spire. Der er opsat foderbrætter i to af områderne, hvor man er velkommen til at lægge bær, frø og lignende, hvilket kan medføre at fuglene mere effektivt vil sprede frø i disse områder. Idéen med forceret naturlig tilgroning er primært at skabe en mere varieret skov end den plantede, samt at etablere skov langt billigere end ved plantning

Praktisk:

Der findes 6 km sammenhængende stier og skovveje i området.
Kommer man til området i bil kan der parkeres ved parkeringspladsen på Oksbøl Østergade syd for Oksbøl Kirke eller ved parkeringspladsen på Havnbjergvej.

Tag webapp'en om Oksbøl Skov med på skovturen og få meget mere at vide om skoven: