Oldenor

Oldenor og Mjels Sø er resultatet af to store naturgenopretningsprojekter der i dag indgår i det nordalsiske kystlandskab. Hele området er en natur- og kulturhistorisk perle og der er god mulighed for at opleve naturen langs de mange stier eller nyde udsigten fra et af de utallige udsigtspunkter.

Oldenor er en sø på ca. 48 ha der tidligere har været afvandet og opdyrket. I 1993 stoppede afvandingen af søen og den udviklede sig hurtigt til et spændende naturområde. Det er i dag en af det østlige Sønderjyllands vigtigste fuglelokaliteter, som yngle- og rasteplads for en lang række fuglearter.

Søen og de omkringliggende engarealer og kratskove ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen Sønderjylland.

Ved stien langs sydsiden af Oldenor er der adskillige fine udsigtspladser, hvor det rige fugleliv kan betragtes. Stien langs Oldenor er en del af Alsstien der går fra Hardeshøj til Fynshav. Stien ned mod Mjels bådehavn fører hen over "E Govl", hvorfra der er en fantastisk udsigt.

Udgivelser

Oldenor og Mjels Sø

Folder

Oldenor - et naturgenopretningsprojekt

Link