Oleskobbel

Oleskobbel er på i alt 60 ha, og ligger ud til Lillebælt ca 1,5 km sydøst for Fynshav. Oleskobbel grænser mod nord op til Græskobbel - en lille naturskov på 4 ha. Skoven er domineret af ældre bøetræer samt 4 vandløb, der er §3 beskyttede. Der er indkørsel med p-plads til skoven i den nordlige del (Havvej).

Kulturhistorie

Ca. midti skoven og ud til fjorden ligger der en langdysse. I skovens sydlige del ved Katrines Mose ligger der en runddysse.


Parti fra Alsstien

Ophold i naturen

Alsstien (Fynshav - Mommark), går gennem skoven.

Udgivelser