Oleskobbel

Oleskobbel ligger ud til Lillebælt ca. 1,5 km sydøst for Fynhav. Skoven er på ialt 60 ha, og grænser mod sydøst op til Græskobbel - en lille naturskov på 4 ha. Terrænet er let kuperet, og skråner ned mod Lillebælt. I skoven findes der flere vandløb bl.a. Vrangbæk.

Kulturhistorie

Der er nogle få fortidsminder i skoven, bl.a. en langdysse som ligger ca. midt i skoven og ud mod kysten. Ved katrines Mose, i den sydlige del af skoven, ligger der en runddysse. Vejene fælger skovens terræn, og kan formentlig føres århundreder tilbage.

Udgivelser