Råbjerg Mile

Råbjerg Mile. Foto: Ole Malling.

Råbjerg Mile er en af de største vandreklitter i Europa. Den 35-40 meter høje sanddynge danner en "miniørken" på næsten 1 km2. Sanddyngen rummer omkring 3,5 millioner m3 sand og bevæger sig mellem 10 og 30 meter årligt i nordøstlig retning - afhængig af den hårde vind i det nordlige Danmark.

Bag sig trækker milen et spor af særpræget natur. Det består af en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerak, hvor Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes Råbjerg Stene. Sandfladen er præget af talrige småsøer og moser med soldug, ulvefod og andre mærkelige planter.

I 2008 blev adgangsvejen for milens 3,5 millioner m3 vandrende sand fredet. Så den kan fortsætte sin vandring, også selvom den på sin færd vil fortære marker, huse og veje.

Flere informationer: