Ramsø

Ramsø er 14 ha stor og består af små moser og søer langs Langvad Å. Naturstyrelsen erhvervede arealet i 1996 som lavtliggende landbrugsjord og ændrede afløbsforholdene, så der kunne genopstå en sø. Arealet er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Derfor er der også fiskeri forbudt i søen. Søerne er omgivet af rørsumpe, enge, småskove og plantager med landbrugsarealer.


Udpegede områder