Rebild Bakker

Rebild bakker

Rebild Bakker var tidligere fælles græsningsareal for Rebildbøndernes kvæg, heste, får m.v. l 1912 erhvervede en gruppe dansk-amerikanere arealerne og skænkede dem til den danske stat. Til gavebrevet var knyttet tre betingelser: Området skulle henligge i naturtilstand, det skulle være tilgængeligt for alle og dansk-amerikanerne skulle have lov at afholde arrangementer i bakkerne på amerikanske festdage. Det fik navnet "Rebild National Park", og USA's uafhængighedsdag d. 4. juli fejres her hvert år .

Der er anlagt tre vandreture i området. Det tilrådes at være udrustet med velegnet fodtøj, og bemærk, at dele af alle turene foregår i anstrengende, kuperet terræn, hvorfor turene desværre ikke kan gennemkøres på cykel, med barnevogn, kørestol o.lign. Bakkerne krydses af en Mountainbike rute og en ridesti.

Rebild Bakker er såkaldte "falske bakker" - dybe smeltevandskløfter i ådalens sider, dannet lige efter istiden. Naturen i Rebild Bakker udgøres af en mosaik af hede og gammel forkrøblet bøgeskov. Ved foden af bakkerne springer rene, vandrige kilder med et sjældent dyreliv - Kovads Bæk og Ravnkilde. Væsentlige dele af bakkerne græsses med får for at pleje lyngen.

Læs mere