Revsø Skov

Revsø Skov ligger ca. 10 km vest for Christiansfeld og 15 km nordvest for Haderslev. Skoven er på 214,6 ha og ligger i et morænelandskab fra sidste istid. skoven er stedvis noget vandliggende og har et stort grøftesystem med stedvis dybe grøfter. I skellene mod vest løber der 2 §3-beskyttede vandløb (Nørreå og Spangså). Der er 3 indfaldsveje til skoven, 2 fra Stepping og 1 fra Sommersted.


Løvfrø                                                                         Kodriver

Flora og fauna

I skovens vådområder, kan man være heldig at støde på løvfrøen , desuden yngler der sortspætte og rød glente . Isfuglen kan forekomme ved Nørreå. I moseområderne trives bl.a. den smukke storblomstrede kodriver .

Kulturhistorie

Der er registreret jernalderbopladser i skoven, som dog ikke er synlige. Bortset fra jorddiget omkring den gamle del af skoven samt omkring Revsøhus er der ikke andre fortidsminder i skoven.

Ophold og overnatning i naturen

Der er fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden.
Læs mere om reglerne her.

Udgivelser

Avisartikel om Revsø Skov