Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Revsø Skov

Revsø Skov ligger ca. 10 km vest for Christiansfeld og 15 km nordvest for Haderslev. Skoven er på 214,6 ha og ligger i et morænelandskab fra sidste istid. skoven er stedvis noget vandliggende og har et stort grøftesystem med stedvis dybe grøfter. I skellene mod vest løber der 2 §3-beskyttede vandløb (Nørreå og Spangså). Der er 3 indfaldsveje til skoven, 2 fra Stepping og 1 fra Sommersted.


Løvfrø                                                                         Kodriver

Flora og fauna

I skovens vådområder, kan man være heldig at støde på løvfrøen , desuden yngler der sortspætte og rød glente . Isfuglen kan forekomme ved Nørreå. I moseområderne trives bl.a. den smukke storblomstrede kodriver .

Kulturhistorie

Der er registreret jernalderbopladser i skoven, som dog ikke er synlige. Bortset fra jorddiget omkring den gamle del af skoven samt omkring Revsøhus er der ikke andre fortidsminder i skoven.

Ophold og overnatning i naturen

Der er fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden.
Læs mere om reglerne her.

Udgivelser

Avisartikel om Revsø Skov

Kort

  • Kort over skoven