Ringe Skov og Espe Skov

I skovene ved Ringe og Espe er det muligt at komme ud i skoven tæt på byen. Her er mulighed for at opleve, hvordan en ny skov vokser op, se dyrene græsse og lade hunden løbe frit i de to hundeskove. I fremtiden er det målet at de to skove skal 'vokse sammen' og blive en del af et større skov- og naturområde.


Areal omgivet med rødt ejes af Naturstyrelsen

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997