Ristinge Klint og geologi

Oplev den 30 meter høje klint. En geologisk attraktion men også en enestående naturoplevelse.

Klinten er enestående i Europa. Her er spor fra næstsidste og sidste istid og fra mellemistiden mellem disse to, foruden lag fra fire isfremstød under sidste istid. Særlig tydeligt ses det hvide sand i klinten. Det består næsten udelukkende af mineralet kvarts, og er finslebet i istidens kolde polarvinde. Lagene i Ristinge Klint står på højkant. Isen har som en stor bulldozer skubbet jordlagene op i store flager. Lagene af moræneler er hårdere end lagene af sand, derfor står de frem som rygge i klinten. Havet tager sandet fra klinten og aflejrer det længere nede af kysten mod syd i store sandklitter.