Rode Mose og Rode Skov

RodeMose_start

Rode Mose og Rode Skov ligger mellem Holbøl og Kelstrupskov By ved hovedvej 8. Det samlede areal er på ca. 70 hektar, hvoraf de 33 hektar er skov og 28 hektar er mose. Langs Mosevej er der 3 p-pladser til området.


Udsigt fra fugletårnet                                Parti fra dagsopholdspladsen

Ophold i naturen

Der er markeret en vandrerute på ca. 3 km rundt i Rode Mose og Rode Skov. Hvis stien er for våd, kan man vælge en alternativ rute (markeret med blå). På turen findes fire informationstavler, der fortæller om den tørvegravning, der engang fandt sted her samt om områdets planter, fugle og andre dyr.
Fra fugletårnet , tæt ved den sydøstligste p-plads, kan man nyde en pragtfuld udsigt over store dele af mosen. Ved den nordligste p-plads i "Skousens skov" ligger en større dagopholdsplads med bålsted og grill. - se evt. udinaturen.dk.


Rundbladet soldug                                                Hedelyng

Plante- og dyrelivet

I de vandfyldte tørvegrave vokser der forskellige sphagnum-mosser, tranebær samt den kødædende soldug. I de tørre områder findes hede- og klokkelyng, revling og hvid næbfrø. Du kan være heldig at møde fyrremejsen, som er sjælden i Danmark samt forskellige rovfugle og andefugle. Ræv, hare, rådyr, snog og hugorm er også almindelig her.


Tyroler Grauvieh

Naturpleje

Rode Mose er en af de fineste og mest varierede hedemoser i det østlige Sønderjylland. For at bevare de store kulturhistoriske og biologiske kvaliteter er der siden 1980´erne arbejdet på at gøre mosen mere våd og rydde opvækst af selvsåede træer og buske.
I slutningen af 1980´erne blev der lavet et større genopretningsprojekt hvor en rørlagt grøft gennem den sydlige del af mosen blev lukket og en masse plantede sitkagraner i mosens nordlige og østlige del blev fjernet. Desuden blev der ryddet løvtræ og indhegnet et område ud til Mosevej hvor græssende kvæg siden har holdt mosen åben.


Fragtning af tørv                                       Sammenskrabning af tørv

Kulturhistorie

Rode Mose er lidt usædvanlig, fordi man sjældent finder moser med tørvegrave så langt østpå i Jylland. Der er tydlige spor efter tørvegravning med små søer og lavninger. sporene fortæller en spændende historie om hvordan mosen, i ca. 250 år blev brugt til at udvinde tørv til brændsel.
Der er fundet 2 moselig i Rode Mose. Det første lig blev fundet i 1874 og det andet omkring 1891-92. Ligene havde begge et reb om halsen, og er formodentlig blevet hængt og senere smidt i mosen.

Udgivelser