1. Borgedalssø

1

Borgedalssø er en kunstigt opstemmet sø, der ligger i sprækkedalen Søndre Borgedal. Søen blev opstemmet, efter en voldsom storm i oktober 1967, hvor træerne i store dele af plantagen væltede. For at redde så meget træ som muligt fra råd og insektangreb, opstemmede man vandløbet der løb gennem sprækkedalen, og lavede dermed et reservoir til opbevaring af træet.

Vandreruterne i Rø Plantage går alle forbi søen.

 

2. Borgen

2

Borgen er en tilflugts- eller bygdeborg fra jernalderen. Den var beregnet til, at folk fra egnen i tilfælde af angreb kunne søge tilflugt og beskyttelse med både husdyr og ejendele. Derfor er den også med sine 3.2 hektar forholdsvis stor.

Borgen ligger på en 12 meter høj klippeknold, der danner et næs, hvor to sprækkedale mødes. Dermed er den naturligt beskyttet mod indtrængere af højden på de to sider af næsset. Den øvrige adgang er beskyttet af en 275 meter lang vold af sten.

Siden jernalderen er voldene styrtet sammen, men resterne ses endnu. I området omkring er der gamle hulveje, der har ført til og fra borgen. Borgen er endnu ikke endeligt dateret. Selv om der står fem bautasten, der som regel er fra bronzealderen, og der er fundet en hestesko fra vikingetiden, så minder borgen så meget om øens øvrige jernalderborge, at arkæologerne anser den for at stamme fra den tid.

Vandrestiern Borgen og Borgedalsstien går begge hen over Borgen.

 

3. Nordre Borgedal

3

Nordre Borgedal er en sprækkedal med stejle klippesider på begge sider. Den nordlige klippeside er plantet til med nåletræer, og i selve dalen vokser birk og skovfyr. I bunden løber et vandløb, der sammen med vandløbet fra Søndre Borgedal løber sammen i Bromme å lige øst for plantagen. Bromme å bliver siden til Bobbe å, der har udløb ved Salene.

Borgedalsstien går igennem det meste af Nordre Borgedal.

 

4. Stenvarpen

4

Stenvarpen er en lille høj af sten, der blev brugt som vejviser i højlyngstiden, da landskabet lå åbent, som lyngklædt hede. Varpen ligger på plantagens højeste sted 119 meter over havets overflade. Det er den nordligst beliggende varpe på Bornholm.

Varpen er i dag overgroet med græs og fremstår som en bakke i terrænet.

 


5. Flagermusehuset

I Flagermusehuset kan du blive klogere på de fascinerende flagermus. Her er en lille udstilling med plancher og en skærm, som viser livet på loftet i huset. På loftet er der flere flagermusearter, bl.a. brun langøre, som overvintrer og yngler i bygningen.

Ved Flagermusehuset starter den 750 meter lange Flagermusesti, som er markeret med reflekser, så man kan finde rundt i mørke.

Flagermusehuset er åbent hele døgnet, året rundt. Vi anbefaler, at man kommer kort efter mørkets frembrud, hvis man vil have mulighed for at se flagermus på skærmene, på Flagermusestien og ved indflyvningshullerne på bygningens gavl.

Du finder Flagermusehuset lige overfor adressen Sigtevej 14, 3760 Gudhjem. Der er en stor parkeringsplads 50 meter fra huset.

Flagermusehuset er blevet til med støtte fra 15. Juni Fonden.