Dyr

Rørvig Sandflugtsplantage rummer en stor bestand af rådyr. En af årsagerne til, at rådyrene trives så godt i området er de mange sommerhushaver. De frister med tulipaner, roser og andre lækkerier for et rådyr.

Læs mere om rådyr i artsleksikonet

Udover rådyr er der harer, fasaner og ræve samt egern. I plantagen kan du også møde natuglen. Om efteråret kan du se både stor og lille korsnæb, der har travlt med at pille frø ud af koglerne på lærketræerne.

Læs mere om store korsnæb på dofbasen.dk

Et mejsetog

Du kan også opleve et mejsetog. Det er småflokke af fugle af helt forskellige arter, der slår sig sammen for at finde føde og hjælpe hinanden med at holde udkig efter rovfugle. I et mejsetog kan der fx både være musvitter, blåmejser, sortmejser, sumpmejser og træløbere.

Ved Flyndersø, der indimellem er oversvømmet, er der mange fugle. Grågæs med deres gæslinger græsser på de åbne arealer, og her kan du også se viber og rødben. Om efteråret kan der være mange bekkasiner, som gemmer sig i græsset og først flyver op, når man næsten er ved at træde på dem.

Læs mere om rødben i artsleksikonet

Havørne og traner på træk

Ved de store fugletræk – især om foråret og bedst når vinden er i øst – kan du se masser af rovfugle.

Se også Året Rundt

Først og fremmest musvåge, spurvehøge, rørhøge, fiskeørne og hvepsevåger. Men du kan også være heldig at spotte en havørn og på gode dage se traner på træk. Mange småfugle lægger deres trækrute forbi Odsherreds nordspids. Fugle kan generelt ikke lide at flyve over vand og vælger som regel den korteste vej over havet.

Hugorme og sommerfugle

På klitheden skal du holde udkig efter snoge og hugorme, der ligger og soler sig. Der er også mange firben i lyngen.

I området i og omkring Rørvig Sandflugtsplantage finder du mange sommerfugle. Det kan være citronsommerfugl, nældens takvinge eller skovblåfugl og almindelig blåfugl. Men der er også set markperlemorsommerfugl, der er rødlistet, og sandrandøje og græsrandøje.

Se flere observationer på fugleognatur.dk

60 millioner år gamle hajtænder

Den stenede kyst ved Korshage består for en stor del af en art kalksten, der kaldes grønsandskalk. Den er fyldt med forsteninger. Og hvis du er rigtig heldig, kan du måske finde forsteninger af bl.a. hajtænder og søpindsvin, der levede i det subtropiske hav, der dækkede området, da kalken blev aflejret for 60 millioner år siden.

Grønsandskalk ses sjældent i Danmark. Kun her ved Rørvig Strand og ved Køge Å. Når kalken er synlig, skyldes det, at istidens gletchere har revet store blokke løs af undergrunden.