Praktisk - Rold Skov

Få et overblik over faciliteter og diverse ruter på udinaturen.dk

Parkeringspladser

Se p-pladser på kortet på udinaturen.dk

Populære pladser er:

  • Rebild ved indgang til nationalparken, hvor der er nem adgang til en række vandreruter i Rebild Bakker og skoven vest og nordvest herfor med bl.a. Ravnkilden
  • Skørping skole med Rold Skov Trailcenter (mountainbike, O-ruter, ski, sundhedsspor m.v.)
  • Fruesko P-pladsen på Buderupholmvej – nem adgang til Bjergeskoven, ådalen
  • Mosskovpavillionen – start på den populære rundtur om St. Økssø
  • Stabelpladsen ved Arden – Hesselholt Skov, hundeskov, legeplads, bålplads Handicapfaciliteter

I statens del af Rold Skov er mange skovveje i så god stand, at de kan befærdes med kørestol, dog uden der kan ydes garanti herfor. Omkring St. Økssø er anlagt en sti specielt beregnet til færdsel for kørestolsbrugere. Her findes også en fiskeplads for kørestolsbrugere.

Vis hensyn – færdsel i naturen

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt. Husk reglerne gælder primært for statens del af Rold Skov. Vil du færdes i de privatejede dele af skoven, gælder der andre regler.

Læs om offentlighedens muligheder for færdsel i naturen

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs også MTB-kodeks

Læs om MTB ruterne i Rold Skov

På hesteryg

Der er fri ridning overalt i den nordlige del af statsskoven Rold Skov undtagen på gravhøje og andre fortidsminder. I skovens sydlige del, syd for en linie ca. fra Skovridergården Mosskovgård i øst til skovløberstedet Mørkehus i vest (1,5 km syd for Rold Storkro) er ridning imidlertid kun tilladt ad de afmærkede spor (afmærket med gul hestesko).

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven, og det bliver anmeldt til politiet, hvis man lader sin hund løbe løst. I de særlige hundeskove må du dog gerne lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs mere om hund i naturen

Find vej

I bil

Rold Skov og Rebild Bakker ligger centralt i den østligste del af Himmerland, syd for Støvring og nord for Arden. Motorvej E45 løber umiddelbart vest for området, der nås ved frakørsel 33 - Haverslev (sydlige del) eller 31 - Støvring Syd (nordlige del). Statens del af Rold Skov ligger centralt i skovkomplekset og afgrænsningen fremgår af vandretursfolderens kort.

Offentlig transport

Jernbanen Århus – Aalborg krydser skoven nord – syd og der er station i Arden og Skørping (IC tog samt nærbane fra Aalborg til Skørping). Busforbindelser med stop sammesteds samt Rebild, Rold, Årestrup m.fl.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk