Den Jyske Skovhave

Haven, som ligger midt i Rold Skov, rummer over 150 forskellige træer og buske fra store dele af verdens nordlige halvkugle.

Forstrådens Gran. Foto: Per Fløng

Her i hjertet af den 8000 ha store Rold Skov er der på et 14 ha stort areal plantet over 150 forskellige træer og buske fra store dele af den nordlige halvkugle. De første fremmede træer blev plantet så tidligt som 1886. Det er i dag muligt at foretage en botanisk "rundrejse", hvor få skridt kan føre fra Nordamerika til Serbien eller Japan.

Beskrivelse

Oversigtskort og vandretursfolder er placeret ved hovedindgangen. Ved hver enkelt parcel er der placeret informationsskilte, der viser træernes alder, geografiske hjemegn, biologi og evt. anvendelse.

Alle informationer kan findes her på hjemmesiden. Der er 3 adgangsveje til informationerne om den enkelte beplantning.

Historie

Historien rækker tilbage til årene 1886-1902, hvor den initiativrige og forstbotanisk interesserede skovrider Hintz ledede Buderupholm Statsskovdistrikt (nu Naturstyrelsen – Aalborg). Stik imod sin chefs forbud mod at plante andet end Bøg, Eg og Rødgran forsøgte Hintz på netop skovhavens arealer, at plante mange forskellige fremmede træarter fra mange kontinenter. Som bevis på at chefens forbud blev omgået, kan i dag ses de mange over 100 årige kæmper, der stadig står spredt i haven.

Den største er en Grandis (kæmpegran) fra 1896, som tidligere er opmålt til 43,5 m højde, indeholdende over 34 kubikmeter træ. Træet er volumenmæssigt

Danmarks største nåletræ

Hvis du følger stien langs jernbanen møder du kæmpen. En del af de af skovrider Hintz og andre indførte arter har vundet større udbredelse i dansk skovbrug op igennem det seneste århundrede. Det gælder eksempelvis Sitkagran og Douglasgran, der i stor udstrækning sammen med Rødgran, dominerer de danske nåleskove. Et andet eksempel er Nobilisgran, der i dag er den mest udbredte træart til pyntegrønt.

Siden 1940érne har tilplantningen været mere systematisk i små skovparceller og i 1970 åbnede skovhaven som en seværdighed. Mange planter har ikke kunnet klare det til tider barske danske klima og op gennem årene, har det været nødvendigt at forsøge med nye arter.

Forhistorien

Den Jyske skovhave er også et spændende kulturmiljø. Det begrænsede areal rummer usædvanligt mange levn fra fortiden:

Gravhøjene
Rundt i skovhaven ligger der 10 gravhøje, og der har sikkert ligget flere. De er ikke udgravede, men størrelsen og beliggenheden peger på bondestenalderen. Her har altså dengang været opdyrket, måske med en boplads i nærheden og først siden har skoven taget over.

Kulsviergruber
Siden før Kristi fødsel har fremstilling af trækul været kendt i Danmark. De ældste kulmiler var gruber i jorden, hvor det opstablede brænde blev antændt og dækket med græstørv og jord. De findes overalt i skoven, og skovhaven er ingen undtagelse. Her findes mange. De optræder som cirkulære lavninger på 2-4 meter i diameter, og kradser du lidt i jorden, kan du finde rester af trækul. Gå selv på opdagelse. Et flot eksemplar finder du nær det nordvestlige hjørne af parcel nr. 80.

Hulvejene
Lige øst for den lille sø "Niels Ywsts sig" ligger to parallele hulvejsspor, der fører op ad bakken. Vejforløbet kan følges lidt op over toppen, men fortaber sig så. Uden for skovhaven kan man imidlertid genfinde forløbet, som nærmer sig Møldrupvej og krydser denne ca. ud for indkørselen til skovridergården. Der er næppe tvivl om, at det er forløberen for Møldrupvej, vi træffer her. Alderen? 200, 500, 1000 år ... det er overladt til fantasien. Nordøst for søen kan genfindes rester af vejen i parcel 69.

De gamle bøge
Den jyske skovhave rummer også rester af den oprindelige Rold Skov. I skovhavens udkant mod sydøst står der gammel bøgeskov. De ældste har spiret omkring 1750 og er givetvis efterkommere af de bøge, der i middelalderen fortrængte den oprindelige egeskov.

Danmarks ældste hundeskov

Ved åbningen af skovhaven i 1970 blev Danmarks første officielle hundeskov etableret. I dag er der i Naturstyrelses regi over 150 hundeskove, og de er et særdeles populært friluftstilbud. Hundeskoven er et fristed for hunde, hvor de må færdes uden snor, men under ejerens fulde kontrol.

Hele skovhaven er indhegnet, for at sikre at hundene ikke forvilder sig uden for området. Desuden beskytter hegnet plantningerne mod hjortevildt, der ynder at bide knopperne af træerne om vinteren.

Publikumsfaciliteter

Indgangsportalen er japansk inspireret og er en hyldest til japanernes havekunst, hvor træerne har en særlig stor plads.

Ved portalen er der opsat et bord/bænkesæt og grill. Inde i skovhaven er der også borde og bænke samt en vandpost og drikkeskåle til tørstige hunde.

Ved parkeringspladsen er der toiletfaciliteter (tørkloset). På 600 m af stinettet er der udlagt en kørestolsvenlig belægning.

Skovhavens venner

Skovhavens Venner er en gruppe frivillige, der hjælper med arbejdsopgaver, når der er behov for det i den jyske skovhave. Skovhavens venner er samlet i en forening, der har Preben Theilmann som tovholder. Vennerne mødes et par gange om året og forestår i samarbejde med Naturstyrelsen oprydning og vedligehold af skovhaven/hundeskoven.
Vil du deltage i fællesskabet, så kontakt Preben Theilmann på mail: Obfuscated Email

Her finder du Den Jyske Skovhave

Oversigt

Find vandretursfolderen til Den Jyske skovhave her.