Rumohrsgård Dyrehave


Karsesø

Rumohrsgård Dyrehave har et areal på 32 hektar og ligger ca. 4 km nordøst for Augustenborg, lige syd for Hundslev. Der er p-plads ved indkørslen i skovens nordøstlige del.
Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård og i 1700-tallet blev skoven blandt andet benyttet som dyrehave med udsat dåvildt. Skoven blev i 1920-erne opkøbt af staten og i 1931 overgik skoven til Sønderborg Statsskovdistrikt der i dag er en del af Naturstyrelsen Sønderjylland.


Skålstenen

Kulturhistorie

Rumohrgård Dyrehave rummer en række enestående natur- og kulturhistoriske seværdigheder. Syd for Midtervej i den vestlige ende af skoven ligger to markante langdysser fra Stenalderen hvor det er muligt, at erkende en del af dyssegravenes oprindelige dæksten og randsten.
Hundslev Bæk slynger og snor sig gennem skovbunden. Langs bækken ligger resterne af 3 gamle dam-anlæg, sandsynligvis anvendt til karpebrug. I forbindelse med disse anlæg ses den tidligere overløbskanal syd for bækken. I skovens sydøstlige hjørne ligger en bronzealderhøj hvor der på toppen står en sten med mindst 155 skålformede fordybninger. Det er en såkaldt skålsten, og tilmed en af de bedst bevarede i Danmark.

Flora og fauna

Skoven rummer en karakteristisk vegetation for de frodige Alsiske løvskove. Hvid anemone, bingelurt, div. græsser, hist og her dagpragtstjerne, syd for bækken gror der på et skovspor pæne bestande af den ualmindelige lundfredløs. I 1991 blev registreret tyndakset gøgeurt.
Den idylliske Karsesø er et besøg værd, den er opkaldt efter vandkarsen som i forsommeren pryder søkanten med sine hvide blomsterstande.