Ryget Skov

Ryget Skov er 139 ha stor. Skoven består langt overvejende af løvtræer, hovedsageligt af bøgetræer og en mindre del nåletræer. Hele skoven er udpeget til beskyttet skov, såkaldt B-skov, hvilket betyder at skoven er forbeholdt den stille skovgæst. I Ryget skov er der et rigt dyreliv, navnlig i Sækken og i Sortemosen, som er udpeget til EU-habitatområde bl.a. pga. fuglelivet.

I Ryget Skov kan man få gode naturoplevelser. I Skovens nordlige del og vest for Sækken er der opført et fugletårn. Her har man mulighed for at se ud over tagrørene, Farum sø samt ind i trækronerne.


Lokal folder

Udpegede område