Saksfjed Inddæmning og Hyllekrog

Inddiget kyst, som mod syd strækker sig ud i sandodden Hyllekrog. Odden er en ca. 5 km lang krumodde med mindre klitdannelser, dannet af havets aflejringer. Den nordlige del af Hyllekrog består af strandenge, baglandet er marginal landbrugsjord. Den yderste del bag diget dyrkes ikke, men henligger som strandsøer, rørsump og strandenge til glæde for dyr og fugle. Hele området huser talrige ynglende, rastende og trækkende fugle.
Spættet sæl ses jævnligt i området, og grønbroget tudse har et af sine få tilholdssteder her.

På grund af fredning er offentlig adgang til området begrænset til enkelte grusveje samt strandbredden.