5 vandreture på Nordby Bakker

Issehoved er Samsøs nordspids
En sandrevle strækker sig ud i havet under stadig ændring af storm og bølger. Fra bakkens top kan man i klart vejr se Århus, Mols, Helgenæs med Ellemandsbjerget og Sletterhage Fyr (ca. 12 km væk), Ebeltoft Vig og færgehavn samt øen Hjelm.

Telegrafbakken har sit navn efter en optisk telegrafstation, der lå her i begyndelsen af 1800-tallet. Sydøst for bakken er der udsigt over Kragemosen. Her ligger en af Samsøs mange vandreblokke – en stor sten bragt hertil af isen under sidste istid.

Brøndkær
Kun soklen og forblæste rester af gamle havetræer er tilbage efter den gamle udflyttergård Brøndkæret (1798), som lå ensomt beskyttet af bakkerne. Turen byder på udsigt over det største sammenhængende fredede område af Nordøen.

Ballebjerg
Turen byder både på strand, overdrev og skov, og den slynger sig om Samsøs højeste punkt, Ballebjerg (64m). Udsigtstårnet blev opført i 1920 for midler fra sognerådsformand Morten Madsen, Nordby. På den nordlige del af turen ses mange små og smalle landbrugslodder. De antyder, hvor intensivt jorden blev dyrket førhen.

Møgelskår
Kuplede bakker og dybe dale gør dette landskab til en særlig naturoplevelse. Terrasserne på de græsklædte skrænter, de såkaldte fårestier, er dannet ved udskridning af græstørven. Fårestier er således et geologisk fænomen, der er blevet mere markante af husdyrenes færden gennem mange år.

Issehoved - Møgelskår
Fra Issehoved til Møgelskår er der afmærket en gennemgående sti – en spændende tur, der skærer tre rundture. Der er således gode muligheder for at afkorte eller forlænge vandreturen.

Læs mere