Aktiviteter i Silkeborg-skovene

Vandreruter

Silkeborg_Osterskov_Vadaboretet_Sti_Infoskilt_Tempereret_Skov_Per_Flong.jpg

Der er afmærkede vandreruter i Nordskov og Sønderskov. Alle vandreruter er markeret som gule ruter, og flere af dem har forgreninger, så vandreturenes længde kan varieres. Turene er alle rundture på 3-7 km, og hver af dem kan klares på fra 1 til ca. 3 timer. Vandreruterne kan starte fra én eller flere af en snes p-pladser i skovene.

Du kan finde en vandretursfolder ved p-pladserne eller ved at downloade her:

Vandretursfolder Nordskoven

Vandretursfolder Slåensø i Sønderskov

Den 64 km lange Vandrerute Aarhus-Silkeborg går gennem Østerskov, Sønderskov og via Himmelbjerget mod Skanderborg og Aarhus.

Vandrerute Aarhus-Silkeborg

Den 60 km lange Naturstien Horsens-Silkeborg går gennem Vesterskov. Det er en nedlagt jernbane-strækning, som også benyttes flittigt af cyklister og ryttere.

Vandretursfolder Naturstien Horsens-Silkeborg

Nordskov

Bakketuren (7 km) er Nordskovens smukkeste og mest varierede tur. Den følger højderyggen fra Dronningestolen over Langdalsåsen, Birkehøj og Ulvehoved til det imponerende udsigtspunkt Lovisehøj (4 på kortet). Herfra går man ned til Hattenæs ved Brassø og retur langs Remstrup Å (Gudenå). På vandreturen veksler skoven mellem tykninger af gran, fyr og bøg, og der er mange flotte udsigter på turen. Start fra en af de fire p-pladser ved Sejsvej langs Remstrup Å.

Hårup Sande turen (4 km) er en helt anden oplevelse. Fyrreskoven er plantet i 1800-tallet for at standse sandflugt, og på mange måder ligner området en forblæst skov i Vestjylland. Gul vandrerute går forbi den kunstige sø, Schoubyes Sø (8 på kortet), hvor der er sandstrand. Desuden er der rigtig mange bær- og svampearter i sæsonen. Start fra en af de fire p-pladser langs Linåvej.

Silkeborg Langsø turen (7 km) er IKKE afmærket, men er meget let at følge, fordi der er et stisystem hele vejen rundt om den østlige del af Silkeborg Langsø. Vandreturen er en kombineret by-, skov og søtur, der fører forbi Den Gamle Papirfabrik, den middelalderlige borgtomt af Silkeborg Slot og Trækstien, der blev brugt til at trække skibe op ad Gudenåen fra Randers til Silkeborg. Langsøen er omgivet af rørsump og har et rigt fugleliv. Tag også en kort afstikker til idylliske Lillesø i Nordskov. Samme sted er der en p-plads ved Århusvej, hvor turen kunne starte.

Sønderskov

Slåensø turen (3 km) er den smukkeste tur i Sønderskov. Du kommer hele vejen rundt om Slåensø, og har en flot udsigt fra den 82 meter høje bakke, Kongestolen (10 på kortet). Vandreturen følger også Millingbæk (11 på kortet) fra Slåensø til Borre Sø og udsigtspunktet Abrahams Skød med udsigt til Paradis-øerne. En dejlig tur gennem bøgeskov og langs Slåensøs røde sumpe farvet af okker fra kilderne, som munder ud i søen. Start fra første p-plads på Svejbækvej.

Borre Sø turen (ekstra 2 km) forlænger turen omkring Slåensø mod vest. Her kommer du forbi nogle ældgamle egetræer ved Diggerdam (12 på kortet), og vandrestien følger derpå det åbne område Loddenkær, hvor der ofte ses rådyr, til Borre Sø. Her følges søkanten til Abrahams Skød, hvor man kan fortsætte på Slåensø-turen. Start fra p-pladsen ved Diggerdam på Sønderskovvej.

Åsen (ekstra 3 km) forlænger turen omkring Slåensø mod øst. Her går du over Åsens smalle ryg, hvor landskabet falder stejlt til begge sider. Østligst ligger udsigtspunktet Udsigten, hvor der er frit udsyn over landskabet og Julsø. Højen vest for åsen er i øvrigt opkaldt efter H.C. Andersen, fordi stedet var hans yndlingslokalitet på egnen. Start fra første p-plads på Svejbækvej.

Lovisehoj. Foto: Per Fløng

Geocaching

Geocaching er en slags orienteringsløb for hele familien, hvor I selv bestemmer tempoet. Sporten består i, at man skal finde en cache (skat) gemt i naturen eller på et interessant sted. Geocaching er en slags skattejagt, hvor man ved hjælp af en GPS eller en smarttelefon med GPS kan finde skatte i naturen. Ofte bliver man også klogere på områdets historie, dyreliv m.v.

Geocaching er blevet så populær, at Naturstyrelsen har måttet lave særlige regler for placering af "skatte" i statsskovene.

Der er også gemt ”skatte” i Silkeborg-skovene. Kom i gang på geocaching.dk og geocaching.com.

Læs mere om reglerne for geocaching

Cykelruter

Der er ikke afmærkede cykelruter gennem Silkeborg-skovene. Under normale forhold er det glimrende at cykle på skovvejene, hvor biler ikke har adgang.  Men i perioder med meget nedbør – kombineret med hjulspor fra store skovningsmaskiner og lastbiler - er det en fordel at cykle på mountainbike.

Der må kun cykles på skovveje og stier, ikke i skovbunden eller op og ned ad skrænter.

Den 60 km lange Naturstien Horsens-Silkeborg går gennem Vesterskov. Det er en nedlagt jernbane-strækning, som også benyttes flittigt af cyklister.

Folder kan downloades på Naturstien Horsens-Silkeborg

Mountainbike-ruter

Nordskov er et af Danmarks bedste områder for mountainbiking. Der er tre afmærkede ruter på i alt 23 km: Den lette Blå rute (13 km og 320 højdemeter), der kan suppleres med den sværere Rød rute (6,5 km singletrack og 360 højdemeter), og nogle steder kan der suppleres med den mest krævende Sort rute (2,1 km singletrack og 400 højdemeter).

Flere oplysninger på mountain-ruter i Nordskoven

Download en folder På mountainbike i Nordskoven, Silkeborg.

Vær opmærksom på, at mountainbikes ikke må cykle på vandrestier og i området omkring Slåensø og Arboretet.

Rideruter

I Vesterskov er der etableret 22 km ridestier. Stierne er markeret med hvide hestesko på træerne. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at ride på grusvejene i hele Vesterskov.

Der er plads til at parkere med trailer på parkeringspladsen ved mindestenen ved Gjessøvej.

Der kan også rides langs Naturstien Horsens-Silkeborg. Det er en nedlagt jernbane-strækning, som nu har en grusbelægning i den ene side til ryttere og vandrere, og asfalt i den anden side til cyklister.

Folder kan downloades på Naturstien Horsens-Silkeborg

Læs mere om regler for ridning i skoven her.

Når hunden er med

Silkeborg-skovenes bedste sted for hunde er i området ved Vådbundsarboretet og hele Kobskov ved fx Vejlbo Mose og nord for Almind Sø. Her må hunde færdes uden snor, men skal selvfølgelig være under fuld kontrol.

Indhegnede hundeskove findes i Nordskov:

De Små Fisk på Sejsvej har en 2,6 ha. stor hundeskov med agility faciliteter i den vestlige del af skoven, mens den østlige del er urørt skov med væltede træer, krat og vildnis.

Aarhusvej har en næsten 4 ha. indhegnet hundeskov - fortrinsvis med grantræer.

Resenbrokrydset har en lille indhegnet hundeskov på ¼ ha. Græsklædt dalsænkning og enkeltstående træer. Også her er der p-plads lige ved siden af på Skærbækvej.

Vær opmærksom på, at hunde kun må gå løs under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs også Med hunden i naturen

Picnic og bålpladser

Der er fire oplagte steder at åbne madkurven eller grille nogle bøffer (vær opmærksom på, at der ikke kan køres til bålpladserne):

Lillesø (7 på kortet) i Nordskov har bålplads med grillrist og to borde/bænkesæt. Det er tilladt at samle nedfaldne grene til bålet. P-plads ved Aarhusvej.

Avnsø (13 på kortet) i Østerskov har bålplads med grillrist og tre borde/bænkesæt, der er placeret ved den sydøstligste del af søen. Det er tilladt at samle nedfaldne grene til bålet.

Slåensø (11 på kortet) i Sønderskov har bålplads omsluttet af træstammer og borde/bænkesæt. Der er også en lille toiletbygning. Der er ikke grillrist, så medbring selv engangsgrill. Bålpladsen ligger ved Millingbæk, og er ca. 1 km fra nærmeste p-plads P11 ved Svejbækvej.

Hvis man vil parkere direkte ved picnic-stedet, er der en mulighed ved p-pladsen langs Sønderskovvej – lidt øst for Diggerdam. Her er der et stort opholds- og parkeringsareal med borde/bænkesæt, og børn har plads til at lege.

Jenskær (18 på kortet) i Vesterskov har bålplads, bord og bænke og mulighed for primitiv overnatning. Brænde kan samles i skovbunden. Parkering langs skovvejen Kærhus ved Gjessøvej.

Læs mere om brug af bålpladser her

Værsgo at plukke bær og svampe

Der er mange rigtig gode områder at plukke bær i Silkeborgskovene, og du må gerne plukke til eget forbrug. Ren svir er det at plukke bær ved Vejlbo Mose, hvor blåbær, mosebølle, tyttebær, sortebær (revling) og tranebær findes i store mængder. Her er også lidt brombær, som ellers ikke er almindelige i Silkeborgskovene.

I Nordskov er det værd at anbefale Hårup Sande. Her står blåbær, tyttebær og revling side om side med lyngplanter. Længere sydpå i Ulvedal er der blåbær.

Svampe kan man plukke overalt. Rørhatte er lette at kende og et godt sted at begynde, men der er også godt med tragtkantareller, skørhatte og honningsvampe. Særlig i de sandede dele af skovene kan der være mange. I de gamle bøgeområder kan man også plukke østershatte hele vinteren.

Spiselige svampe må plukkes til eget forbrug, men vær forsigtig for der er også giftige svampe.

Se hvad andre har fundet i Silkeborg-skovene på www.svampeatlas.dk

Læs mere om svampe her

Fiskeri

Der kræves fiskekort for lystfiskere, som vil fiske i langt de fleste søer.

Se betingelserne hos Silkeborg Fiskeriforening.

Der kan købes fiskekort her.

Læs mere om lystfiskeri og fisketegn her

Badning i søerne

Silkeborg_Osterskov_Ostre_Sobad_Almindso_2_Per_Flong.jpg

Der er glimrende badeforhold i mange af søerne i og omkring Silkeborg-skovene. Bedst er Almind Sø (3 på kortet), Slåensø (9 på kortet), Schoubyes Sø (8 på kortet) og Brassø. Brassø har et indhegnet badeareal ved De Små Fisk ved Sejsvej.

Søerne er under normale forhold rene. Der kan dog opstå alger, hvis giftighed ikke kan forudsiges. Bad ikke, hvis vandet er grønt ved bredden, eller der er kraftig skum. Bad ikke, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.

Overnatning

Naturstyrelsen byder på flere overnatningsmuligheder i Silkeborg-skovene, og nogle af dem kan bookes til grupper. Der kan ikke køres til pladserne med bil, så pak bagagen så den kan bæres.

Korsdalshus lejrplads (6 på kortet) ligger midt i Nordskov, hvor der tidligere har ligget en skovløberbolig. Der er adgang til vand fra 1. april til 31. oktober. Der findes borde/bænkesæt, en stor bålplads med grillrist og siddepladser omkring bålet. Brænde kan samles i skovbunden i form af nedfaldne grene og dødt ved. Og er der brænde på pladsen, må det bruges. Der er et primitivt muldtoilet.

Pladsen kan bruges af grupper, og det er muligt at reservere her.

Østre gåsekær lejrplads i Sønderskov ligger på et næs ud i Borre Sø. Lejrpladsen kan rumme op til 35 overnattende personer, og er især velegnet til grupper, som kommer sejlende til stedet. På pladsen er der bålsted og muldtoilet - nærmeste rigtige toilet er på bålpladsen ved Slåensø. Brænde kan samles i skovbunden.

Det er muligt at booke plads her.

Vestre gåsekær lejrplads i Sønderskov ligger også på et næs ud i Borre Sø – kun ca. 300 meter fra Østre Gåsekær. Det er en primitiv teltplads med plads til max. 15 overnattende personer, og er især velegnet for sejlere i Borre Sø. Der er bålplads og brænde kan samles i skovbunden.

Det er muligt at booke plads her.

Jenskær (18 på kortet) i Vesterskov har et bålsted, bord og bænke og mulighed for primitiv overnatning. Brænde kan samles i skovbunden. Ingen vand og spade skal medbringes til latrin.

Karoline Amalies Høj i Østerskov har ved foden af højen en primitiv lejrplads med shelter og muldtoilet.

Fri teltning

Rustrup Skov syd for Thorsø er udlagt som "fri teltning". Det betyder, at du kan slå et telt op til max tre personer i én nat på samme sted. Teltet skal være uden for synsvidde fra beboelser og biveje.

Der er flere regler for fri teltning, som du kan læse her

Book en aktivitet

Silkeborg-skovene er åbne for arrangementer og aktiviteter. Men hvis aktiviteterne påvirker andre mennesker i naturen eller dyr og planter, er det nødvendigt at søge tilladelse under Book i naturen mindst 14 dage før arrangementet.

Se hvilke aktiviteter der kræver tilladelse


 

Mere om Silkeborg-skovene:

Kort med seværdigheder  Dyr og planter  Året rundt  Historie  Praktisk