Aktiviteter i Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage. Foto: Lars Gundersen

Vandreruter

Sandflugtsruten

Ruten er 2,6 km lang og slynger sig på kanten af de tilplantede klitter og langs kanten af Esbjørns Klit tæt på Vesterhavet. Du kan forlænge turen med en god halv kilometer og nå op på 3,2 km, hvis du tager en afstikker fra Jenses Vej om ad udsigtstårnet. Fra udsigtstårnet har du frit udsyn sydover mod Spirbakke og Hulsig Hede og til Sandmilen ved Kattegat og sågar kig ind mod Skagen by. Ruten er markeret med orange i kortet.

Storkrenderuten

Ruten er 5,5 km lang og er en skøn tur på den østlige side af Frederikshavnsvej. Den går forbi Kirkesig, som er et tidligere vådområde, videre over heden til Stokmile, hvorfra der er en fantastisk udsigt til Skagen og udover Albækbugten. Fra Stokmile går du videre over broen til Stokrende, forbi shelterpladsen, hvor du kan tage en lur, tilbage til Postmesterens Bakke og videre til p-pladsen, hvor turen begyndte. Ruten er markeret med gul i kortet.

Løvfaldsruten

Ruten er egnet til kørestolsbrugere og byder på både en kort (1,2 km) og en lang strækning (2,4km). Den første del af ruten løber gennem skov af gamle egetræer. Ved Grønnevej kan du tage den korte rute ved at gå til venstre mod p-pladsen, eller du kan tage den lange rute ved at gå til højre mod Anne Mettesvej. Her er en åben slette på den ene side og fyrreskov på den anden side. Ruten går videre ad Pælebakkevej og tilbage ad Gyvelvej mod p-pladsen. Fra Grønnevej kan du smutte ud og besøge Tingmandsklit. Ruten er markeret med grøn i kortet.

Kirke og Flagbakkeruten

Ruten er 2,4 km lang og en spændende tur med store oplevelser. Den begynder ved kiosken på den østlige side af Frederikshavnsvej og går forbi først Den Tilsandede Kirke og derefter Flagbakken. På Flagbakken kan du sætte dig på en bænk ved et opstillet bord og nyde udsigten over Skagen. Du kan se både Sømærket i Gl. Skagen, kirketårnet på Skagen Kirke, møllen ved Skagen By- og Egnsmuseum og den nærliggende Klitgården ved Damstederne. Informationsskilte på Flagbakken fortæller om de fugletræk, som du kan være heldig at se her. Ruten er markeret med rød i kortet.

På cykel

På alle skovveje og anlagte cykelruter er tohjulede velkomne. Husk at tag hensyn til folk på gå-ben.

Vestkystruten

Den regionale cykelsti, Vestkyststien, går gennem Skagen Klitplantage. Den løber gennem Vamster Banke på østsiden af Frederikshavnsvej, fører dig ind gennem den østlige del af plantagen og leder dig ud på Gl. Landevej ind mod Skagen by. Undervejs kommer du forbi shelterpladsen lige syd for Sandmilevej, hvor du kan overnatte eller bare slappe lidt af før den sidste tur ind mod Skagen.

Læs mere om Vestkystruten på vejdirektoratet.dk

Mountainbikeruter

En 15 km-lang og udfordrende mountainbikerute byder mountainbikere velkommen i den østlige del af plantagen. Banen veksler mellem kørsel på grusvej, terrænkørsel på sandet undergrund og snoede strækninger ind mellem træerne. 
Turen begynder ved Skagen Ok og Motions klubhus på Gl. Landevej 47 eller ved Den Tilsandede Kirke og er markeret med røde pæle med Naturstyrelsens piktogram for mountainbike samt hvide pletter på træerne.

Det er Skagen OK og Motion, der i samarbejde med Naturstyrelsen i Vendsyssel har anlagt stien. Du må foruden på mountainbikeruten cykle på alle skovveje, men du må ikke cykle i skovbunden eller op eller ned ad klitterne. Husk også, at det er tilladt at færdes til fods overalt i plantagen, og derfor kan du pludselig møde mennesker, hvor du ikke forventer det. Det er vigtigt at tage hensyn:

  • Undgå at køre på de markerede vandrestier
  • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig
  • Der kan være fodgængere og hunde på mountainbikeruten, og de må gerne være der
  • Ruten må kun benyttes til træning. Hvis du gerne vil arrangere et løb, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen. 

Søg om tilladelse

Se mountainbikeruten på kort

Skoleklasse ved Den Tilsandede Kirke. Foto: Lars Gundersen

Med hund

Hunde i snor er velkomne i Skagen Klitplantage. Hvis du gerne vil undgå snoren, kan du lade hunden rende frit omkring i den indhegning, som blev anlagt i 2013 i den nordlige ende af klitplantagen. Godt 10 ha natur har de firbenede her at boltre sig på. I Byfogedskoven, som er et mindre stykke statsskov i udkanten af Skagen by, er det også tilladt at lade hunden gå løs.

Se hundeskovene på udinaturen.dk

På hesteryg

Ryttere er velkomne i plantagen på de afmærkede ridestier, på asfalterede veje og på grusveje, der er mindst 2,5 meter brede – her skal rytterne ride i siderabatten. Det er ikke tilladt at ride i klitterne og på de ruter, som er afmærket til gående eller cyklister.

Se rideruter på udinaturen.dk

For handicappede

Der er gode muligheder for, kørestolsbrugere kan komme ud og nyde naturen i Skagen Klitplantage. Alle større skovveje er velegnede, og vandrestien Løvfaldsruten er anlagt specielt til kørestolsbrugere. Ruten er markeret med grøn i kortet.

Hent miniguide

Havbadning

Skagen Klitplantage ligger mellem to have. Mod vest ligger Skagerrak, og mod øst ligger Kattegat. Begge kyster er skønne.

Læs mere om badesikkerhed på badesikkerhed.dk

Overnatning

Du kan overnatte i shelter i den østlige del af plantagen og i medbragt telt på lejrpladsen i den vestlige del af plantagen. Pladsen ligger i kanten af en ældre fyrreskov i tilknytning til en grillplads, der er tæt ved den asfalterede cykelsti, Hulsigstien. Der kan køres med kørestol ad Hulsigstien, men stien ind til grillpladsen er ikke anlagt til kørestolsbrugere.

Se overnatningsmuligheder på udinaturen.dk

Bål og grill

I plantagens østligste ende mod Esbjørns Klit er der muglighed for at tænde bål og samles om flammer og gløder og nyde varmen.

Fuglekiggeri på Flagbakken. Foto: Lars Gundersen

Tag på fuglekig

Du behøver ikke være ornitolog for at få stor glæde af at studere de adskillige spændende fugle, som flyver henover Skagen Klitplantage – og området ved Skagen i øvrigt – flere gange om året. Mange steder i området har du gode udkigsforhold, men især fem lokaliteter giver ekstraordinære gode muligheder for at se fugle. De tre første, nummer 1, 2 og 3, ligger inde i Skagen Klitplantage. De sidste to ligger udenfor.

  1. Damsted Klit. Når vinden er i vest eller i nord, trækker mange rovfugle over Damsted klit.
  2. Flagbakken. Det højeste punkt i Skagen, hvorfra du kan se rovfugle på dage med nordenvind eller svag vind fra andre retninger. Flagbakken er en fin lokalitet til at vurdere, hvor fuglene trækker fra og til. Du kan også herfra se de fugle, der yngler i plantagen og Hulsig Hede, blandt andet ravn og trane. Hvis du ikke har din egen fuglebog med, kan du studere det informationsskilt om fugle, der står på Flagbakken.
  3. Store Klit. På dage med sydøstlige vinde er Store Klit velegnet til at studere rovfugle. Hvis vejret også er lunt, er forholdene endnu bedre. Nogle dage kan du høre hedelærken synge i området ved Store Klit.
  4. Nordstrand er Danmarks nordligste punkt, der hele året byder på gode muligheder for at studere fugle. Særligt på en forårsdag med østenvind er der gode chancer for spændende syn. Du kan være heldig at se både havfugle, for eksempel lommer, rovfugle og småfugle. Kommer du tidligt om morgenen, har du størst chance.
  5. Grenen. Fra toppen er de yderste klitter kan du se fugle hele året. Måger og vadefugle dasker lidt rundt på stranden, mens de holder pause, suler styrtdykker efter fisk tæt på kysten, og inde i krattet kan mange småfugle lide at tage et hvil. Særlig kendt for fugleelskere er Ellekrattet, som er Danmarks nordligste løvskov. Her kan du være heldig at se nogle meget sjældne fugle, for eksempel pirol, lille flagspætte og lille fluesnapper. I rørskoven vest for Ellekrattet er der vand- og sumpfugle, for eksempel skægmejsen. Også her har du størst chance for at nyde fuglene, hvis du kommer fra morgenstunden.

Saml hindbær og brombær i Byfogedskoven

En mindre stump skov, Byfogedskoven i Skagens sydlige ende, er som Skagen Klitplantage også statsskov. Her er du velkommen til at nyde blandt andet Danmarks nordligste bøgeskov. Og her kan du plukke en buket anemoner om foråret, vilde hindbær i sensommeren og brombær i det tidligere efterår.

Fiskeri

I Skøjteløbersøen er der ’frit fiskeri’. Det betyder, at du i denne sø på Naturstyrelsens areal må fiske, når du overholder reglerne for lystfiskeri.

Læs reglerne