Skelde Kobbelskov

Skelde Kobbelskov har et areal på 73 ha og ligger på det østligste Broagerland med en markant placering helt ud til Sønderborg Bugt. Skoven er en frodig løvskov, der helt overvejende består af bøg og ær. I det nordøstlige hjørne af skoven ligger der en stor spejderplads. Der er tilkørsel til den nordvestlige del af skoven fra Skelde, hvor der også er en p-plads.

Flora og fauna

I den sydveslige del af skoven ved nåletræerne er der en lille fiskehejrekoloni. Der bør derfor vises hensyn i yngleperioden fra d. 1.3. til d. 1.6.


Dysser i den sydlige del af skoven                     Luftfoto efter stormen i 1967

Kulturhistorie

Der er flere gravhøje, lang- og runddysser i skoven samt en tuegrav. En stor del af skoven er fyldt med små jordvolde. Ca. ½ meter høje og 1-2 meter lange med en lavning på den ene side. de er opstået efter stormen i 1967, hvor en stor del af træerne i skoven væltede. Voldene er resterne af rodkagerne der er væltet op (og ikke er blevet puttet tilbage i hullerne igen). Man kan se at hullerne ligger på en bestemt side af jordvoldene, passende til vindretningen. Rødderne er naturligvis rådnet væk siden den gang.
Skelde Kobbelskov var usædvanlig (og landskendt), fordi den rummede usædvanlig mange gamle høje og flotte bøgetræer. Derfor gav det ekstra mange og ekstra tydelige huller da stormen rev det meste af skoven omkuld.
Enkelte steder kan man se nye træer der vokser oppe på voldene. De er altså spiret frem efter 1967.

 


Indgang til spejderpladsen                                   Den primitive overnatningsplads

Ophold i naturen

Der er en primitiv overnatningsplads i skoven. Pladsen har en smuk placering ud til Sønderborg Bugt, og kan derfor også benyttes af den sejlende. Ved p-pladsen i den nordvestlige del er der en stor lejrplads, som kan rumme op til 700 personer. Lejrpladsen skal bookes over Naturstyrelsens webbooking.
Gendarmstien går gennem skoven, ruten er markeret med en lille blå gendarm.

Udgivelser

  • Kystnær overnatning