Skindbjerglund

Skindbjerglund

Skoven rummer rester og efterkommere af den egeskov, der i middelalderen udgjorde Rold Skov. Besøg denne naturperle på kanten af Lindenborg ådal ved Skindbjerg. I skoven foregår der skovgræsning med kreaturer for at bekæmpe opvækst af ahorn, der er en trussel mod den gamle egeskov. De hurtigvoksende ahorn kan på få årtier overvokse egetræerne og på sigt skygge disse ihjel.

I 2009 købte staten et 10 ha stort areal med pyntegrønt på ådalens kant nord for Skindbjerglund. Naturstyrelsen agter at omdanne arealet til et ugødet græsningsareal, der kan samgræsses med arealer i skoven og evt. med privatejede arealer i ådalen. Arealet forventes ad åre at udvikle sig til naturtypen overdrev. Samgræsningen med skoven vil forbedre mulighederne for få trediemands dyr til at græsse arealerne.