Året rundt i Skjern Ådal

Forår

I marts kommer skrubtudserne og de brune frøer frem af vinterdvalen og søger mod vandhullerne. Mosehullerne i Albæk Mose er gode steder at opleve både butsnudede og spidssnudede frøer, der kvækker meget forskelligt.

Næsten overalt i engene synger sanglærken igen energisk, og samtidig ankommer en række andre interessante fugle til området, bl.a. skestorken og den hvide vipstjert.

April er den bedste måned for hugorme-safari i Albæk Mose. De fredede hugorme dukker frem af vinterdvalen, men er slangerne sløve og langsomme i det kølige forårsvejr, så der er god mulighed for at opleve dem på nært hold på stierne.

I april ankommer også svalerne fra Afrika, bl.a. digesvalerne, som bygger rede i de stejle brinker. Et af områdets store naturoplevelser er de mange tusinde gæs, der i denne tid besøger området. De store flokke af særligt bramgæs og kortnæbbet gæs kan bl.a. opleves fra taget af Pumpestation Nord.

I maj kommer der for alvor liv i engene. Heste og kreaturer kommer ud på græs og masser af trækfugle ankommer til området. Fra det store fugletårn ved Hestholmsøen kan man bl.a. se brushøns på træk. Hannerne har forskellige klædedragter. Nogle har hvide kraver, andre har sorte eller rødbrune. 

Mange af områdets ynglende andefugle bringer de første ællinger ud på åbent vand, og man kan også se grågåsens gæslinger og svaneunger fra fugletårnet.

Sommer

Om sommeren folder blomster sig ud både til vands og til lands. Åen dækkes flere steder af pilblad, og den hvide vandranunkel blomstrer på vandspejlet. I Albæk Mose kan man ved mosesøerne se de kødædende planter soldug og blærerod. Juni er desuden højtid for de smukke pragtvandnymfer, hvor både blåvinget og blåbåndet pragtvandnymfe ses langs åen. Oplev det hele ved at følge rute nr. 6 i vandretursfolderen.

Juli er et godt tidspunkt at opleve området fra vandsiden, f.eks. i kano. Man kan bl.a. se den store, grønne kølleguldsmed, der er sjælden i Danmark, men ofte ses ved Skjern Å i juli.

Langs åen giver de mange vandreruter mulighed for at opleve nogle af højsommerens spændende planter, bl.a. den høje mjødurt, der dufter lidt af tyggegummi, hvis man gnider de hvide blomster. Allerede nu ankommer nogle af de første trækfugle fra nord i skikkelse af Europas største vadefugl, stor regnspove.

August er fuld af flyvefærdige ungfugle. Bl.a. søger skestorkenes unger føde sammen med forældrefuglene i Skjern Enges lavvandede vådområder. Et af de gode steder at se skestorkene er ved fugletårnet ved Lønborggård.

Se kort i vandretursfolderen 

I august samles store flokke af knopsvaner – Danmarks nationalfugl - i Hestholmsøen. Svanerne fælder deres svingfjer og kan derfor ikke flyve.

Efterår

I september begynder gåsetrækket igen. Tusinder af gæs – især bramgæs - tanker op i området, inden turen går mod syd. En gang imellem flyver enorme flokke op fra engene, måske skræmt af en havørn på jagt efter et let bytte.

Ved Albæk Mose kan man samle noget af årets sidste porse, inden bladenes kraft forsvinder. Et par kviste er nok til en halv flaske god kryddersnaps.

I efteråret sætter trækfuglene sit præg på ådalen, og man kan bl.a. opleve flokke af nordiske svaner – både sangsvaner og pibesvaner. Ænder af næsten alle slags: pibeænder, troldænder, spidsænder, skeænder m.fl. er at finde i søerne. Ved Hestholm p-plads kan man komme helt tæt på ænderne. Den trækkende rørhøg er blandt de rovfugle, som overnatter i området i oktober.

I november hjemtgaes de sidste kreaturer til gårdene, og engene kan synes lidt tomme. Hegnspælene langs vejene har dog fået nye gæster: Nordiske musvåger og fjeldvåger har indtaget engene, hvor de fra deres pæle spejder efter bytte.

Efter at et havørnepar har slået sig permanent ned i ådalen, kan den mastodontiske fugl opleves året rundt, men chancen er større, når flere havørne trækker forbi sidst på efteråret og om vinteren.

Vinter

Vinteren er også tiden, hvor man kan høre ægte svanesang på søerne og se de store laks stå stille på gydebankerne i åen.

En aften eller nat med stille vejr er det en storslået oplevelse at høre sangsvanerne synge ude fra engene. Svanerne kan bl.a. høres langs Kodbølvej ved Albæk Fælled og langs Sønderskovvej ved Florig Sø.

Er der faldet sne, er der gode chancer for at se odderspor langs åbredden. Nogle gange laver odderen ligefrem store sporbaner, hvor den bruger kroppen som sneplov mellem f.eks. to vandhuller eller to åslynger.

Er beklædningen rigtig indbyder de vinterkolde enge til lange gåture. Ikke mange steder finder man store, åbne vidder i et naturområde, der strækker sig over 20 km.

Selvom det endnu er vinter i februar, kan de første trækkende sanglærker høres på himlen. Det er også ofte i februar, at der findes ”stjernesnot” i engene. Stjernesnot er klare geleagtige klumper, der ligner noget, der er dumpet ned fra himlen. I virkeligheden er der tale om frøer, der er blevet offer for en musvåge eller måske en ilder. Frøens geleholdige æggeleder spises ikke og efterlades, og når den bliver våd, svulmer geleen op.