Vandreture

Skjern Ådal er gennemskåret af stier både for dem, der ønsker fast grussti under skoene, og for dem, der gerne bevæger sig lidt uden for den slagne vej for at opleve engene tæt på. Der er i alt 20 km befæstede stier, hvoraf en del er velegnede til kørestolsbrugere og gangbesværede, og derudover findes der ca. 50 km trampestier i området.

Stierne er afmærket i vandretursfolderen, hvor du også kan se de nedenstående seks ruter afmærket. Alle ruterne er markeret i landskabet med farvede trekanter, der viser vej.

Hent vandretursfolderen og læs mere om ruterne

1. Rundt om Vesterenge

Flotte udsigter over det rige fugleliv i Vesterenge. (8 km)

2. Skjern Ås munding

Flot tur, som ender med udsigt over Danmarks største delta. (6 km)

3. Langs sø og eng

Fuglelivet på søerne kan betragtes på denne rundtur, som bl.a. går forbi Lønborggård og Naturcenter Skjern Enge. (6 km)

4. Hestholmsøerne

Rundt om Øster Hestholm, bl.a. langs åløbet. Gode udsigter over søerne, som er blandt områdets vigtigste rastepladser for fugle. (4 km)

5. Lundenæs

Turen går forbi Lundenæs Voldsted, hængebroen Lundenæs Bro og Danmarks eneste rester af en gammel laksegård. (4 km)

6. Albæk Mose

Gennem heden over Fandens Eng til Skjern Å og gennem Albæk Mose. (4 km)

I perioder med meget regn og høj vandstand kan det være umuligt at færdes på visse af stierne og gennemføre vandreturene.

Cykelruter

Der er 20 km befæstede stier i området, som er velegnede til cykelture, og man kan nå langt omkring i naturområdet på den måde. Man må gerne medbringe sin cykel på trækfærgerne, så det er også muligt at besøge øen Kalvholm på to hjul. 
Den nationale cykelrute nr. 4 fra København til Søndervig løber langs den nordlige side af ådalen.

På hesteryg

Der er gode muligheder for at ride rundt i området. Der er anlagt 20 km ridestier, som typisk løber parallelt med de befæstede stier til cyklister og kørestolsbrugere.

Ridning er tilladt på de afmærkede stier.

Tag hunden med

Hunde er velkomne i området, men de skal være i snor.

Undgå at tage hunden med i båd, kano eller kajak, da fuglene i naturområdet nemt skræmmes af lugte og lyde fra hunden.

Hunden må ikke tages med ind på privatejede, indhegnede marker eller naturområder i Skjern Å.

I ”Hundeengen”, som du finder tæt ved Skjern Bådehavn, er man velkommen til at slippe hunden løs.

Se på fugle

Skjern Ådal er et fugleparadis, som tiltrækker mange ornitologer og andre med interesse i fugleliv.

Med syv fugletårne i området er der rig mulighed for at få et overblik over fuglelivet på engene og i søerne.

Læs mere om områdets fugle

Tag på jagt

I Skjern Ådal drives primært trækjagt efter gæs og ænder, men der kan også skydes råvildt og ræve.

Det er tilladt at drive jagt i området øst for den gamle Ganer Å på nær et mindre bynært område ved Skjern Bådehavn og mellem jernbanen og hovedvej A11.

Det samlede område med jagt omfatter ca. 1.100 ha. Heraf ejes 840 ha. af Naturstyrelsen, der har lejet jagtretten ud. Resten er privatejet eller i anden offentlig eje.

Jagtområdet er opdelt i tre områder: vest, midt og øst. Der er nu indført én fast jagtdag per uge i hvert af de tre jagtområder. Af hensyn til fuglene er jagtdagen forskudt i de tre områder.

Jagtområde vest, der er beliggende bynært mellem Skjern og Tarm holdes helt jagtfri i september.

Se kort over jagtområderne

Har du spørgsmål til jagten, er du velkommen til at kontakte skovfoged Niels Lisborg, tlf. 7254 3528/2141 8644.

Lystfiskeri

Fiskeriet i Skjern Å er meget berømt og særligt laksefiskeriet trækker lystfiskere til fra hele Europa. Den berømte Skjern Å laks var på nippet til at uddø, men et omfattende arbejde med at redde den truede laks har båret frugt.

Laks er dog langt fra det eneste, man kan få på krogen i Skjern Å. Faktisk finder man 25 af Danmarks 38 ferskvandsfiskearter i åen.

Hvor må der fiskes?

Fiskevandet i Skjern Å inden for Skjern Ådal går fra Borris Krog i øst til trækfærgerne og Pumpestation Nord i vest. Der må ikke fiskes i Hestholm Sø-området samt fra øerne i deltaområdet. Det fremgår detaljeret af kortet, der følger med fiskekortet, hvor der må fiskes.

Fiskeri fra broer, kano, båd og lignende er ikke tilladt.

Hvornår må der fiskes?

Sæsonen i Skjern Å starter 16. april og slutter 15. oktober. 
Der må fiskes fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. På de strækninger, som er udlagt til frit fiskeri i Skjern Enge, må der fiskes hele året under hensyn til fiskenes almindelige fredningstider.

Frit fiskeri

I Skjern Ådal er der også områder med frit (gratis) fiskeri – dog kræves landsdækkende fisketegn.

Læs mere om fisketegn

De mest kendte områder er nordsiden af Sønder Parallelkanal mellem Skjern og Tarm - fra broen ved Skænken Sø til Skjern Å - samt åstrækningen fra udløbet fra Hestholm Sø og Ganer Å (vest for Skjernåvej) frem til udløbet i Skjern Å.

Køb af fiskekort

Indenfor naturområdet Skjern Ådal varetages fiskeadministrationen af tre fiskeforeninger. Skjern Å-dalens Lystfiskeriforening, Lystfiskeriforeningen af 1926 samt Borris Fiskeriforening. Fiskekort til området sælges i lokalområdet i flere forskellige butikker, campingpladser og turistkontorer. Det gælder bl.a.:

- Korsholm, Jægervej 5, 6900 Skjern, tlf. 96 80 20 20. 
- Skjern Turistkontor, Bredgade 55, 6900 Skjern, tlf. 97 35 18 55. 
- Skjern Å Camping, Birkvej 37, 6900 Skjern, tlf. 97 35 08 61.

Fiskekort kan også købes på fisknu.dk

Regler for fiskeri

Der må højst være én krog på agnen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

Den eneste form for levende agn, der må benyttes, er orm.

Efter at man har fanget en laks, må der ikke fiskes med agn (orm, gulp, duftagn) – det gælder uanset, hvad laksen er fanget på, og om den er blevet genudsat eller taget med hjem.

Alle laks og havørreder skal registreres i fangstkuverter (findes ved åen) eller online på skjernaasam.dk

Kvote for laksefiskeriet

Laksen er fredet hele året, men det er dog tilladt at fange et bestemt antal laks. Kvoten fastsættes hvert år af Naturstyrelsen. 
Laksekvoten for Skjern Å var i 2013 sat til 420 laks, fordelt med 185 store laks på mere end 75 cm og 235 laks på mindre end 75 cm. Kvotens størrelse blev fastsat på baggrund af en estimeret bestand fra 2011 på ca. 4000 laks.

Find aktuel information om laksekvoter og evt. kvotestop på skjernaasam.dk

Tilsyn

Naturstyrelsen fører løbende tilsyn i området, mens de lokale fiskeforeninger varetager den egentlige kontrol med lovligt fiskeri og fiskekort suppleret af Fiskerikontrollen.

Sejlads

Det er populært at sejle på Skjern Å, ikke mindst i kajak. Der er flere gode steder at lægge til, bl.a. i Skjern Bådehavn og ved de to primitive overnatningspladser ved Borris Krog og Pumpestation Nord.

Det er tilladt at sejle med båd uden motor, i kano og i kajak medstrøms fra Borris til Ringkøbing Fjord på åens hovedløb.

Fra Pumpestation Nord ud til Ringkøbing Fjord er sejlads med og uden motor på maks. 5 knob tilladt året og døgnet rundt, både med og modstrøms på åens hovedløb. I de øvrige åstrækninger og i naturområdets søer er sejlads ikke tilladt.

Man må gerne lægge til ved åbredden og gå i land i de områder, hvor adgang er tilladt. I Hestholmområdet og på øerne i deltaet er landgang dog forbudt.

Kanoer kan lejes hos:

- Aaskov Kanofart, Kirkepladsen 6, Skarrild. Tlf. 97 19 80 30/51 26 18 66.

Eller på aaskov-kanofart.dk

- Skjern Å Kanofart, Vester Møllevej 7, Give. Tlf. 75 73 60 01.

Eller på sk-kano.dk

Bålpladser

En friskfanget fisk stegt over bål eller måske bare et snobrød på en pind, kan være den perfekte måde at afslutte en dag i den friske luft. Der er derfor etableret en række bålpladser i området.

Overnat ved Skjern Å

Har du lyst til at forlænge besøget i Skjern Ådal med en overnatning, findes der to primitive overnatningspladser, som besøgende frit kan bruge.

Den ene overnatningsplads findes ved Pumpestation Nord, hvor der er anlagt to store shelters, en bålplads og et muldtoilet.

Pladsen ved Pumpestation Nord ligger relativt åbent, mens områdets anden overnatningsplads ligger lidt mere i læ i den østlige ende af ådalen i Borris Krog. Også her findes shelters, bålplads og muldtoilet.

Begge pladser ejes og drives af Naturstyrelsen og er gratis at bruge, men de kan ikke reserveres. Der er ikke vand på pladsen, så husk noget at drikke.

Kommer man til området i kajak eller kano er det muligt at lægge til ved begge pladser.