Praktisk - Skjern Ådal

undefined

Se fugletårne, hundeskove, fiskepladser, p-pladser m.m. på udinaturen.dk

Handicapfaciliteter

Der er gode faciliteter for handicappede i området. Der er 20 km befæstede stier, hvoraf en del kan bruges af kørestolsbrugere, og der er handicapvenlige fiskepladser, et fugletårn med kørestolsrampe og handicaptoiletter.

Stier

Der er anlagt 20 km befæstede stier i området, hvoraf en del kan bruges af gangbesværede og kørestolsbrugere.

Der er også anlagt befæstede stier ved det fine udsigtsområde nord for Lønborg Kirke. Fra kirkens p-plads er der en befæstet sti vest for kirkegårdsdiget til udsigtsområdet nord for kirken.

Mellem Skjern Bådehavn og p-pladsen ved Skænken Sø er den befæstede sti forbundet med hængebroen Kong Hans’ Bro.

Udsigtspunkter

Ved Skjernåvej (vejen mellem Lønborg og Skjern) er der på p-pladsen midt i ådalen anlagt et fugleskjul med adgangsrampe, som kan anvendes af gangbesværede og kørestolsbrugere. Herfra er der en storslået udsigt ud over Hestholmsøen.

Fiskepladser

Ved de tre p-pladser ved Lønborg, Albæk og Gjaldbæk er der anlagt handicapvenlige fiskepladser i form af plateauer af træ, der går ud over åbrinken.

Grillpladser

Der er etableret grillpladser mange steder i området, og de fleste er tilgængelige med kørestol, f.eks. ved Skjern Bådehavn og Pumpestation Nord.

Primitive overnatningspladser

Der er to primitive overnatningspladser i området, som begge kan benyttes af kørestolsbrugere. De ligger ved Pumpestation Nord og Borris Krog.

Der er dog ikke handicaptoiletter ved overnatningspladserne.

Toiletter

Der er handicaptoiletter ved områdets to naturudstillinger, Naturudstilling Skjern Enge i det vestlige område og Naturudstilling Skjern Å i det østlige område.

Læs mere om naturudstillinger

Se handicapfaciliteter i vandretursfolderen

Vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.

Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel

Der er anlagt ca. 20 km befæstede stier, der kan anvendes af cyklister.

På hesteryg

Ridning er tilladt på de afmærkede stier. Der er i alt anlagt 10 km ridestier, som typisk løber parallelt med de befæstede stier til cyklister og kørestolsbrugere. Enkelte steder deles cyklister og ryttere om stien, og ryttere bedes der holde sig langs siderne af stien, så hestene ikke træder den op.

Med hund

Hunde skal altid være i snor og må ikke tages med i båd, kano og kajak.

I ”Hundeengen” er hund uden snor velkommen. ”Hundeengen” finder du i nærheden af Skjern Bådehavn.

Hunde i åer og søer er ikke tilladt.

Find vej

Skjern Ådal ligger mellem Skjern og Tarm og strækker sig fra Borris Sønderland ud til åens udmunding i Ringkøbing Fjord. Der er togforbindelse til Skjern og Tarm. Fra rutebilstationerne i Skjern og Tarm er der busforbindelse til Lønborg med rute 69. Du kan tage din cykel med i toget og bussen, hvis der er plads.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Parkering

Med 27 parkeringspladser er der rigtigt gode muligheder for at besøge området i bil.

Den mest benyttede parkeringsplads finder du ved på Skjern Åvej ved Hestholmsøen.

Alle p-pladser i naturområdet er forsynet med et kort over enten den vestlige eller østlige del af området afhængig af p-pladsens placering. Kortene viser samtlige publikumsfaciliteter.

Se kort over p-pladserne i vandretursfolderen