1. Danmarks største hængebroer i træ

Kong Hans' bro. Foto: Lars Gundersen

I Skjern Ådal kan du se Danmarks to største træhængebroer.

Den østlige hængebro, Lundenæs-broen, finder du, hvor Omme Å løber ud i Skjern Å. Den kan nås med en gåtur på et par kilometer fra p-pladsen ved Lundenæs.

Den vestlige bro, Kong Hans' Bro, står tæt ved p-pladsen ved Skjern Bådehavn. Broen er bygget tæt på det sted, hvor man under gravningen af det nye åløb fandt stolperester fra en bro fra omkring år 1105.

Ved broen kan man desuden se en mindesten over Kong Hans, som en vinterdag i 1513 faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet.

Læs mere om kongens endeligt

Broernes kraftige pyloner er bygget af såkaldte flådeege fra sjællandske skove, som egentlig skulle være brugt til krigsskibe. De blev plantet i 1807 efter tabet af den danske flåde til englænderne, men da de havde nået ”mastehøjde” 200 år senere, havde den teknologiske udvikling overhalet projektet indenom.

Fra begge broers midte kan man betragte de enorme vandmasser, der strømmer gennem ådalen.

2. Trækfærgerne

Trækfærge. Foto: Lars Gundersen

Blandt ådalens mest populære seværdigheder finder man de to trækfærger, Rørhønen og Blishønen. Trækfærgerne er den eneste adgang til deltaets største ø, Kalvholm.

Færgerne er selvbetjente, og man krydser åen ved at trække i rebet langs færgens kant.

De to færger må medbringe op til 12 personer ad gangen, og man kan også tage sin cykel med.

Der er redningsveste ombord.

Man kan komme til ”Rørhønen” fra syd via Gl. Botoftevej og til ”Blishønen” fra nord ved Pumpestation Nord.

3. Naturudstilling Skjern Enge

Naturudstilling Skjern Enge er et godt udgangspunkt for et besøg i ådalens vestlige område. Herfra er der bl.a. en kort gåtur til den sydlige trækfærge.

I naturudstillingen kan man blive klogere på ådalens mange fugle i en udstilling, som er åben kl. 9-18 alle ugens dage fra 15. april til 31. oktober. Der er gratis adgang, og udover at læse om fuglene og se udstoppede eksemplarer, kan man også høre udvalgte fugles lyde, så man har mulighed for at genkende dem, når man hører dem under åben himmel.

Ved naturudstillingen er der opstillet borde og bænke, så madpakken eller kaffen kan nydes udendørs. Ved naturudstillingen er der desuden et fællesrum, som kan lejes – for eksempel af skoler og foreninger.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Naturstyrelsen i Blåvandshuk

Naturcenter Skjern Enge finder du på Gl. Botoftevej 4, Vostrup, 6880 Tarm.

4. Naturudstilling Skjern Å

Naturudstilling Skjern Å er et godt udgangspunkt for et besøg i ådalens østlige område, idet udstillingen ligger i relativ kort afstand fra både Albæk Mose og Lundenæs Voldsted.

Her kan man opleve en udstilling om livet i og ved åen. Man kan også prøve at løfte på en nøjagtig model af en rekordstor laks og blive klogere på åens mange fisk og de fangstmetoder, der er blevet brugt gennem tiden.

Udstillingen er åben kl. 9-18 alle ugens dage fra 15. april til 31. oktober, og der er gratis adgang. Ved naturudstillingen er der en overdækket grillhytte til fri afbenyttelse, ligesom der er opstillet borde og bænke, så den medbragte mad kan nydes i naturen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Naturstyrelsen i Blåvandshuk

Naturudstillingen ligger ved Laksens Hus, Ånumvej 161b, 6900 Skjern.

5. Fugletårnene ved Lønborggård og Skjernåvej

Fugletårn. Foto: Lars Gundersen

Det rige fugleliv er en af Skjern Ådals store attraktioner, og der er gode muligheder for at se fuglene boltre sig på vandfladerne. Fem steder i området er der opført fugletårne og fugleskjul, som også er et besøg værd, hvis man ikke er interesseret i fugle, men blot vil nyde en smuk udsigt.

De to mest besøgte fugletårne er placeret øst for Lønborggård og ved p-pladsen ved Skjernåvej. Fugleskjulet ved Lønborggård har udsyn mod den gamle bispegård mod vest og Lønborg Kirke mod øst.

Fra toppen af Lønborg Banke ved sidstnævnte har man en fantastisk udsigt over Hestholmsøen og græsningsengene.

Se fugletårnenes placering på udinaturen.dk

6. Udsigtstårnet ved Skjern Ås munding

Hvis man vil have et overblik over Danmarks største delta, er udkigstårnet ved Skjern Ås munding et oplagt mål. Udsigtstårnet finder man for enden af en 3 km flot gåtur fra Pumpestation Nord.

Fra tårnet har man udsigt over deltaet og Ringkøbing Fjord, og der er ofte et rigt fugleliv at betragte.

7. Pumpestation Nord

Fra taget af Pumpestation Nord har man en storslået udsigt over naturområdet.

Pumpestation Nord er den største af de fem pumpestationer fra afvandingsprojektet i 1960’erne. Den er stadig i funktion og afvander de store agerområder nord for diget. Områderne blev ikke omfattet af naturprojektet, der blev afsluttet i 2002, og illustrerer i dag, hvordan landskabet i ådalen så ud, før genopretningsprojektet blev gennemført.

Nær pumpestationen står en mindesten med navnene på de lokale initiativtagere til afvandingsprojektet og teksten ”Ved sammenhold blev vundet frugtbar jord”.

Diget syd for pumpestationen er en del af det gamle dige, der omgav den udrettede Skjern Å efter afvandingen i 1960’erne. Søen syd for diget er en del af det gamle hovedløb.

På p-pladsen syd for diget er der en lille informationsudstilling, der fortæller om ådalens natur- og kulturhistorie.

8. Provstgårds Jagthus

Bag Pumpestation Nord ligger Provstgaards Jagthus, et simpelt hus i grå blikplader, som gemmer på en interessant historie. Huset blev bygget omkring 1920 af to brødre, Niels Provstgaard og Søren Kristian Jensen, og de boede der indtil midten af 1930’erne. De to brødre levede af jagt og fiskeri og var kendt som foregangsmænd i forhold til både nye fangstmetoder og moderne teknik – de var eksempelvis de første i området, som fik telefon.

Huset tilhører i dag Ringkøbing-Skjern Museum. I 2018 gennemgik huset en større istandsættelse og er nu genåbnet som besøgssted. I huset kan man opleve brødrenes spændende historie, ligesom man også kan nyde en kop kaffe og købe en is her.

9. Lønborg Kirke og Banke

Udsigten fra Lønborg Banke ved Lønborg Kirke er en af Skjern Ådals store seværdigheder. Neden for banken ses den nye og snoede Skjern Å. Her får man et godt indtryk af det store, vidtstrakte vådområde, og i klart vejr kan man se ud til klitterne ved Vesterhavet.

Det er et godt sted at starte et besøg i området. Her er p-plads samt borde og bænke, og der er opstillet en informationstavle, som bl.a. fortæller om Skjern Ås flytning gennem tiden. Stedet er også et godt udgangspunkt for mange spadsereture i området.

Lønborg Kirke er i sig selv et besøg værd. Kirken er særligt kendt for kalkmalerier og et fint klokkespil. Kirkens ældste dele, koret og skibet, er bygget af granitkvadre og stammer fra slutningen af 1100-tallet.

10. Lønborggård

Lønborggård er en af de få tilbageværende vestjyske herregårde.

Gården var oprindelig en bispegård opført af Ribebispen i 1400-tallet, men den nuværende hovedbygning er opført i 1839. Lønborggård havde tidligere et stort kvægbrug med udgangspunkt i ådalens enge. Gården er i dag i privat eje.

Læs mere på loenborggaard-feriecenter.dk

Som alle gamle herregårde er Lønborggård rig på gode historier og myter, og der huserer naturligvis også spøgelser på gården.

Læs mere om Lønborggård

Lige øst for Lønborggård finder man desuden et af naturområdets bedste fugletårne.

Lønborggård ligger på adressen Lønborggaardvej 1, Lønborg, 6880 Tarm.

11. Skjern Bådehavn

Skjern Bådehavn ligger i resterne af Skjern Ås hovedløb og er et godt sted at lægge til for folk i kano og kajak, da det nærmest ligger som en lille sø uden gennemstrømmende vand, men med fin adgang til åen.

Bådehavnen lå frem til 1850 meget tæt på Skjern og blev brugt som havn, hvorfra man kunne sejle op og ned ad åen. Der kan stadig ses rester af det middelalderlige Skjern, bl.a. i form af rester af en gammel træbro, som blev fundet under genopretningsprojektet. Nordøst for bådehavnen findes desuden nogle fritlagte stenbelægninger fra Kongevejsbroen, som lå her fra midten af 1500-tallet til 1845.

Tæt på bådehavnen finder du Kong Hans’ Bro, og en lille informationsudstilling på stedet fortæller om de mange overgange og broer, som har ligget i området siden middelalderen.

Der er også opstillet borde, bænke og en grillplads på stedet, som er et populært udflugtsmål i lokalområdet.

Du kommer til Skjern Bådehavn via Petersmindevej.

12. Albæk Mose

I ådalens østlige område finder man Albæk Mose, som med sin tættere bevoksning adskiller sig fra de åbne engvidder. Albæk Mose er et stort og varieret moseområde, hvor man bl.a. kan se den karakteristiske ”tottede” kæruld og plukke den kraftigt duftende porse til sin hjemmelavede kryddersnaps.

I mosen vokser desuden to kødædende planter – den gule blærerod og den rødlige soldug.

Læs mere om planterne i Skjern Ådal

Albæk Mose er nok bedst kendt for sine mange hugorme. Særligt foråret er et godt tidspunkt at gå på ”hugorme-safari” i mosen, da hugormene fortsat er kolde og langsomme og derfor ofte kan betragtes på stierne – på behørig afstand, naturligvis.

13. Lundenæs Voldsted og laksegård

Lundenæs Voldsted er et fredet voldsted fra 1300-tallet, hvor der oprindeligt har været en kongeborg. Der er ikke offentlig adgang, men voldstedet kan ses fra vejen mellem Skjern og Borris og fra den befæstede sti, der er anlagt på diget.

Fra Lundenæs Voldsted kunne man bevogte vadestedet over Skjern Å. Borgen tilhørte kongen indtil 1661.

Læs mere om borgene i ådalen

Efter at have passeret voldstedet, kan man i et tilgroet åleje se et par gamle stolperester, som er Danmarks eneste spor efter en laksegård. En laksegård var en fangstmetode, som blev brugt gennem flere århundreder frem til midten af 1800-tallet.

Læs mere om laksefiskeriets historie i Skjern Å

I tørre perioder kan man fortsætte gåturen over engen til træhængebroen Lundenæs Bro.

14. Det gamle åløb

Flere steder i naturområdet kan man se rester af det gamle slyngede åløb, som i dag er omdannet til sø og mose. Nord for Skjern Å mellem Sønderby og Gjaldbæk ses f.eks. to aflange søer, som er dele af det gamle snoede åløb fra tiden før afvandingen i 1960’erne.

P-pladsen ved Gjaldbæk Eng er også et godt sted at få et indtryk af, hvordan de gamle åslyngninger har ændret karakter.

Det meste af det oprindelige åløb er dog genanvendt i den naturgenoprettede å.