Skodsbøl Skov

Skodsboel_Start

Skodsbøl Skov ligger umiddelbart op til Egernsund by, og grænser mod nord op til Nybøl Nor. Den er bevokset med eg og ask, samt med en smule bøg og nåletræ. Omkring 40 ha. af skoven består af unge kulturer, der er anlagt ved et skovrejsningsprojekt først i 90-erne.
Mellem den gamle og den nye skov ligger et slette- og engområde, der græsses af kreaturer. Nordvest for den gamle skov ligger ligeledes et afgræsset overdrev.
Der er p-plads i den sydvestlige del af skoven ad Skovgade, Egernsund.

Kulturhistorie

Terrænet på engene omkring skoven bærer præg af lergravning. På engen syd for den gamle skov ses rester af et kleinbahnspor.


Grøn frø                                                                     Tandrod

Dyre- og plantelivet

Tandrod og tyndakset gøgeurt findes i usædvanlig store mængder i skoven. Øst for skoven findes der en lille bestand af grønne frøer.

Ophold i naturen

Smukt belligende ud til Nybøl Nor i den nordvestlige del af skoven, ligger der en primitiv overnatningsplads. Pladsen har bord og bænke samt bålsted med grill.