Skovene ved Storebælt

Der er ikke mange skove i den vestligste del af Sjælland langs med Storebælt. Derfor er der plantet nye skove tæt på Korsør, Skælskør og Vemmelev i perioden fra 1996 til 2007. Træerne i de unge skove vil vokse kraftigt i de kommende år, men allerede nu er det spændende at følge, hvor hurtigt landbrugsjord bliver til skove, enge, vandhuller og overdrev, der tiltrækker en masse nye planter, fugle og dyr. Tag også et par afstikkere til Storebæltsbroen – set fra neden – og ruinerne af middelalderborgen Tårnborg fra 1100-tallet, der senere blev flyttet til dagens Korsør.