Slagslunde Skov

Slagslunde Skov er 227 ha stor. Skoven består fortrinsvist af løvtræer, men nogle områder er blevet tilplantet med Rødgran, bl.a. efter stormen i 1981. I skovens sydlige del ligger Guldbjergmose, som i sin tid blev drænet og tilplantet med nåletræer. Under 2. Verdenskrig blev træerne fældet og der blev gravet tørv. I dag er der atter vand i Guldbjergmose.

Skoven ligger tæt ved Buresøen, hvor der er mulighed for at bade. Skoven er velegnet til en fredelig gåtur, hvor man kan nyde skovens fred og ro. Skovene Krogenlund Skov og Ganløse Eged ligger i tæt tilknytning til Slagslunde Skov og de beskrives samlet i folderen om Vandreture i Statsskovene – Skovene ved Buresø.


Lokal folder

Udpegede områder