Slivsø

juni2009 013

Slivsø er på 164 hektar og dermed Sønderjyllands tredje største sø. Slivsø er i dag ejet af Naturstyrelsen  Sønderjylland og driften af søen sker i et tæt samarbejde med Haderslev Kommune og lokalbefolkningen.

Fakta

Slivsø ved Hoptrup udenfor Haderslev blev afvandet i 1957-59 for at arealet kunne blive brugt som landbrugsjord. Den blev genskabt i 2004 i en lidt mindre udgave på 164 hektar, svarende til 300 fodboldbaner som led i Vandmiljøplan II. Det kostede 23 millioner kroner at genetablere søen. Læs mere om genetablering af søen i artiklen om Slivsø under "Link" og på infoskilte under "Udgivelser" nederst på denne side.

Flora og fauna

Da vandet igen blev lukket ind i Slivsø, indfandt de første fugle sig hurtigt, og i dag er søen et levested for omkring 180 fuglearter bl.a. isfugl og havørn. Fiskebestanden har udviklet sig fint, og søen rummer i dag mange gedder, aborrer og ørreder.


Blik over søens nordlige bred                              Infotavler ved indgangen fra Hoptrup

Vandreruter

En af de bedste muligheder for at se Slivsø er at følge de afmærkede stier. Stien langs nordbredden er ca. 3,5 km lang og bringer dig tæt på søen og dyrelivet. Fra den gamle pumpestation, som er bygget om til udsigtstårn, er der udsigt over hele søen og dens fugleliv. Se mere i folderen under "Udgivelser", nederst på denne side.

Stien syd for søen er på ca. 2,5 km og her er der en flot panoramaudsigt over søen og det bakkede landskab. Ved at passere Diernæs og Hoptrup kan du sammenkæde ruterne. Denne tur er på ca. 9 km.


Blik over bådebroen fra udsigsttårnet                 Fugleliv på søen

Sejlads på søen

I den miderste del af søen er der tilladt at sejle med kanoer, kajak og robåde uden motor. Der er desuden mulighed for at sejle nedstrøms ad Hoptrup Å til Diernæs Bugt.
Læs om reglerne her.
Robåde kan lejes ved Spar Købmanden i Hoptrup på tlf. 4277 2566.

Fiskeri

Fra den første søndag efter 15. januar til 15. november er der tilladt med gyldigt fiskekort at fiske i den midterste del af søen samt ca. 1 km af den nordlige bred.
Fiskekort kan købes ved Spar Købmanden i Hoptrup på tlf. 4277 2566.
Læs mere om regler for fiskeri på Sønderjysk Sportsfiskerforenings hjemmeside under "Link".

Udgivelser

Folder om Slivsøen
Infoskilte

Link

Slivsø kystsikring
Artikel om Slivsø
Fugle og natur
Dansk Ornitologisk Forening
Sønderjysk Sportsfiskerforening  
Fiskeanlægget fra bondestenalderen
Naturstyrelsen overtager Slivsø