Seværdigheder i Slotved Skov

Slotved Skov og Slotved Dyrehave byder på en lang række natur- og friluftsoplevelser. Store udsigter, dybe skove med gamle træer, biller og insekter. En varieret flora og fauna. Små søer i både det åbne og bevoksede landskab tiltrækker dyr og fugle, og du er næsten altid sikker på at se hjorte.

Download folder med kort: Slotved Skov (pdf)

1. Salamandersøen

Den lille sø blev gravet ud lige før åbningen af det nye skovområde ved Slotved Skov i 2018. Vand er liv - og det er meget velbesøgt af både krondyr, dådyr og rådyr, som kommer her for at drikke. Der kan også ses insekter og fugle i og omkring søen, og nede under overfladen udvikles tusindvis af små haletudser fra den spidssnudede frø hvert år. Lille vandsalamander har også fundet hertil.
Søbredden er et godt sted at studere fodaftryk fra de forskellige dyr. Jorden er meget leret, og sporene afsættes derfor meget fint markeret.

2. Madpakkehuset

Madpakkehuset ligger lige ved siden af Skoleskoven. Den lille beplantning er indhegnet af hensyn til de mange frugttræer, der ellers ville blive ødelagt af de fritgående hjorte i området. Madpakkehuset kan bruges af alle, men især skolebørn fra de nærliggende skoler har her en god base for undervisning i naturen. Der er borde og bænke, samt grill og bålsted med fri adgang til tørt brænde. Der er anlagt handicapvenlig sti hele vejen hertil fra den store P-plads ved Astrupvej.

3. Fredes Plads

I den gamle dyrehave, syd for Astrupvej ligger der en relativt stor og velbesøgt plads. Her er borde og bænke samt bålsted, hvor man kan varme sin mad eller bage snobrød med børnene. I søen, der samler sig ved vandløbets passage af skovstien syd for pladsen, kan man se Lille Vandsalamander og mange andre spændende dyr, insekter og planter.

4. Kirkestenen

 Tidligere gik der en sti fra Fjeldsted igennem Slotved Skov til Sindal gamle Kirke. Stien eksisterer ikke mere, men man kan stadig se resterne af forløbet i den sydlige del af skoven. Her ligger også Kirkestenen, en tilhugget granitsten, som dengang lå tværs over bækken, så man kunne komme tørskoet over.

5. Kræmmerens Bøg og Grenkastet

I skovens nordvestlige hjørne blev en kræmmer for mange år siden slået ihjel ved et gammelt bøgetræ. Træet findes ikke mere, men man ved hvor det har stået, fordi folk der gik forbi stedet kastede en kvist eller en gren i en grenbunke for at sikre at kræmmeren ikke skulle gå igen. Sådan en bunke grene kaldes et grenkast. I gamle dage var det almindeligt at sikre sig mod det onde ved at kaste grene eller sten på misgerningssteder.

Du kan høre historien om det nederdrægtige mord på en lille video her: Kræmmerens Bøg

6. Hulvejssystem og gravhøje

 Skoven bærer tydeligt præg af, at der har levet mennesker i området i mange tusinde år. Tæt ved landevejen, der gennemskærer skoven, finder vi et velbevaret system af gamle hulveje, hvis oprindelse går langt tilbage i historien. Hulvejene har været dele af oldtidens veje mellem Hjørring, Skagen Odde og Frederikshavn. Vejene i det åbne land var jordveje uden nogen form for belægning. Når de var blevet slidt i stykker af vognkørsel og anden trafik, flyttede man dem blot lidt til den ene side. 

Langs hulvejene ligger der nogle bronzealderhøje. De blev bygget for ca. 3500 år siden. Følger vi landevejen et par hundrede meter mod vest fra krydset Danmarksgade og Astrupvej, ligger der 2 parallelle langhøje, som stammer fra yngre stenalder for 5000 - 6000 år siden.

7. Teglbakken

Teglbakken knejser 78 m o.h. er byder på en af Vendsyssels mest fantastiske udsigter. Er vejret godt kan man næsten skimte Kattegat bag Tolnes skovklædte bakker mod øst og mod nord flader det bakkede landskab ud mod Uggerby og Lilleheden Klitplantager.

Heroppefra får man virkeligt et indtryk af, at Vendsyssel ikke blot er hævet havbund, men byder på dramatiske istidslandskaber med bakker, dale og spændende slugter. Variationen i landskabet og dermed naturen eer meget stor og man får altid lyst til at komme tilbage, når man har oplevet dette sted.

8. Udsigtstårn

 

I Slotved Dyrehave er der både kron- og dåvildt samt en vild stamme af råvildt. Især det store dyrehavevildt kan godt have svært ved at trives igennem en hel vinter og derfor tilskudsfodres de, for at holde dem sunde og raske. På den store eng ved Kræmmerens Hus på Astrupvej bliver hjortene vinterfodret i store foderhække og ikke langt derfra står et lille udsigttårn, hvor man uforstyrret kan stå og betragte vildtet ved foderpladsen. Tårnet står i skovkanten, og man forstyrrer derfor ikke hjorten, hvis man blot forholder sig i ro. Prøv at stille dig her med en kikkert en vinterdag, så er der stor sandsynlighed for, at du kan få en god oplevelse sammen med de smukke dyr.

9. Vagthøj

 Vagthøj er en af områdets højest beliggende gravhøje. Den optræder i litteraturen også som Præstehøj, men kaldes i daglig tale altid Vagthøj. Højen er en rundhøj fra Oldtiden og dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.

En sti fører over højen, som i dag er dækket af skov. På toppen står en gammel bøg og kaster sin skygge. I nærheden finde man smalle hulveje, som er beskrevet i afsnittet om disse


Mere om Slotved Skov

Aktiviteter Dyr og planter Praktisk