Aktiviteter i Søby Brunkulslejer

7. Sikre vandreruter

Der er afmærket to sikre vandreruter. Den ene går rundt om Langesø og er markeret med blå mærker på træerne.

Den anden rute er markeret med hvidt og starter ved Elmers Hus.

Mange går, cykler eller kører også på grusvejen rundt om den sydøstlige del af brunkulslejerne kaldet Bjerrelejet. 

8. Cykelrute

Den nationale cykelrute nr. 4 fra Søndervig ved Vesterhavet og østpå til Århus og København går tværs gennem Søby Brunkulslejer – langs Brunkulsvej.

Det er også muligt at cykle sine egne veje på de offentlige grusveje rundt i brunkulslejerne. Eksempelvis rundt om Bjerrelejet i den sydøstlige del af lejernes område.

9. Moselund

Naturstyrelsens gård, Moselund, ligger på sikker grund på Brunkulsvej 17. Græsmarken og grillpladsen er åben for offentligheden. Der er ikke mulighed for at overnatte.

10. Sejlads og badning på Meldgård sø

Den sydlige bred af Meldgård sø i det sydøstlige hjørne af brunkulslejerne er sikker at færdes på. Det er tilladt at sejle i egen båd uden motor på søen.

Her er en også en lille flydebro, hvor du kan sætte kajakker og kanoer i vandet – og bade. Bemærk, at vanddybden – og dermed også temperaturen – i søen varierer meget.

11. Langesø

Arealerne rundt om Langesø er sikre. Tippen vest for søen er en endetip, det betyder, at der ikke er gravet under den, så den er sikker at færdes på. Øst for søen er en primitiv overnatningsplads med bålsted og badestrand.

12. Søby Sø og badestranden

Søby Sø nord for selve brunkulslejerne er privat eje og er den eneste naturlige sø i området. Det betyder, at den til forskel fra de fleste af søerne i brunkulslejerne har et varieret dyre- og planteliv.

Øst for søen har Herning Kommune fået lov til at indrette en offentlig grill- og rasteplads, hvor det også er muligt at bade i søen.

13. Overnatning

Ved Langesø er en primitiv overnatningsplads med mulighed for at tænde bål.

14. Hundeskoven

I det sydøstlige hjørne er en indhegnet hundeskov, hvor hunde kan gå frit i selskab med deres ejere. Alle andre steder i brunkulslejerne skal hunde føres i snor både af hensyn til vildtet og andre gæster.

15. Guidede ture

Naturstyrelsen kan mod betaling arrangere guidede ture i Søby Brunkulslejer. Henvendelse til Obfuscated Email

Søby Brunkulsmuseum viser også rundt på både museet og i selve brunkulslejerne.

Læs mere om Brunkulsmuseet

16. Fiskeri frarådes

Mange steder er det risikabelt at opholde sig ved søbredderne, fordi det løse sand pludselig kan skride ud i søen. Desuden er vandkvaliteten meget varieret på grund af rester fra brunkullene som svovl, jernsulfat og okker. Mange af søerne er meget sure, og der kan ikke leve fisk i de søer, der indeholder meget okker.

Til gengæld kan frøer og insekter godt klare det okkerrøde vand.