Søgård Skov

Søgård Skov ligger mellem Aabenraa og Kruså og strækker sig over 153 hektar. Skoven grænser mod øst delvis op mod Søgård Sø, og deles i en nordlig og sydlig del af Tinglev-Sønderborg jernbanen, som kun kan passeres ad broen ved Lundtoftvej. Der er 4 p-pladser tilknyttet skoven - 2 ved Søgård Hovvej og 2 ved Lundtoftvej.


Mørksø                                                    Søgård Sø

Flora og fauna

Søgård skov er meget varieret med løv- og nåletræsområder med søer og mosearealer. Der er et rigt dyre- og fugleliv i skoven. Den fåtallige sortspætte yngler i skoven, og om foråret laver ravnen luftakrobatik over skovens træer. Den sjældne fiskeørn ses jævnligt over søen eller på sin ædeplads i skoven. Der findes bl.a. ræv, grævling, mår, rådyr og hare i skoven.

 
Lejrpladsen med shelters                             

Ophold og overnatning i naturen

I skovens sydlige del er der en afmærket vandrerute på 3 km. Ruten har enkeltesteder blød bund, og er ikke egnet for kørestolsbrugere og barnevogne. I den nordlige del af skoven har Hjerteforeningens lokalkomité i Aabenraa etableret en hjertesti med start fra Søgård Friskole sportsplads. Desuden er der 2 bålpladser samt en lejrplads med shelters. Lejrpladsen skal bookes over Naturstyrelsens webbooking www.booking.naturstyrelsen.dk .
Der er desuden fri teltning i skoven syd for Lundtoftvej, dvs. der må man overnatte overalt, bortset fra indhegninger og på fortidsminder.
Læs mere om reglerne her.

Udgivelser