Dyr og planter i Søheden Skov

Dyr

Grævling

Du kan – hvis du er heldig - se en grævling i Søheden Skov. Når det kræver lidt held, skyldes det, at grævlingen er et natdyr og ret sky. Men alene tanken om, at Danmarks største landrovdyr gemmer sig et sted inde mellem træerne, er fascinerende. Der er en såkaldt iagttagelseshytte i skoven, hvor du kan sidde i ro og holde øje. Du kan også lede efter dens spor i sneen om vinteren og efter dens hule, som uhyggeligt nok kaldes ’graven’. Grævlingens hule har typisk flere indgange.

Læs mere om grævlingen

Rådyr

Der er en del råvildt i Søheden Skov og områderne omkring. Du kan sagtens være heldig at se dyrene på markerne rundt om skoven. Lidt vanskeligere er det at se dem i selve skoven, men de er her – så vær stille, når du nærmer dig en lysning eller et åbent område, så kan du være heldig at nyde dem på tæt hold.

Læs mere om rådyr

Ræv

Ræven lusker omkring i skoven, og kommer du en tidlig morgen eller en sen aften og sidder helt stille, vil du måske se den.

Læs mere om ræve

Hare

Morgen og aften er de bedste tidspunkter, hvis du vil møde harerne i skoven og på de åbne marker og overdrev lige oven for Lunken Naturskole.

Læs mere harer

Egern

Egern er almindelige i det meste af landet – også her i Søheden Skov. Derfor skal der ikke mange traveture til, før du oplever de små, smukke buskhalede dyr springe rundt i træerne. Du vil sikkert se både flotte rustrøde og mere brunlige egern.

Læs mere om egern

Stålorm

Du har mulighed for at studere Stålormen i Søheden Skov. Den lille glinsende orm, der faktisk er en øgle, lever her. I 2015 er der anlagt en natursti med indbygget stålormesti med måtter, du kan løfte, og måske finde stålorme under.

Læs mere om stålorme

Sommerfugle

Søheden Skov er hjemsted for flere af landets smukke sommerfugle. Blandt andet kan du være heldig at se Brunlig Perlemorsommerfugl og Lille Ildfugl.

Fugle

Landskabet, som byder på både skov, kær og store lyse og åbne arealer tiltrækker en lang række fugle. Blandt andet kan du både se og høre Skovpiberen, du kan se Flagspætten, som også yngler her, og indimellem kommer også Grønspætten på visit.

Planter

Da Jyske Ås rummer næsten alle Vendsyssels naturtyper, finder du i Søheden Skov et rigt og varieret udvalg af og planter. Alene i den del af Søheden Skov, som hedder Lunken, er der registret flere end 250 forskellige blomsterplanter.

Hver naturtype har sine egne særpræg, og derfor vil du opleve forskellige planter på din tur gennem skoven. Du kan også bruge planter som vejviser til forskellige dyr, for eksempel tiltrækker kåltidslen sommerfugle, og nattergalene holder gerne til i nærheden af pilearterne. Natsværmere sværmer om den duftende kaprifolie, som du specielt kan dufte, når du går forbi om morgenen eller om aftenen.  

På de gamle overdrev er der lyng, Guldblomme og Hjertegræs. Her kan du også finde pyramidelæbeløs og Skov-Gøgelilje. Går du langs hegn og stier og ved bøgekrat, vil du om foråret kunne nyde anemoner og skovstjerner. Og i granbevoksningerne kan du finde flere typer af lav og mos både i skovbunden og på træerne.

undefined

Hvis du finder de gamle hulveje, kan du her se den lille bregne engelsød, og når du når til sumpede områder og mosen, kan du se kæruld og kragefod, mjødurt, milturt og vandmynte. På skyggefulde nord- og vestskrænter gror kambregnen, og på sydskrænter kan du finde guldblomme. Mange steder står den store, flotte ørnebregne og småblomstret balsamin.