Sønderhavskovene ved Flensborg Fjord

Sønderhavskovene, som består af skovene Kelstrup Fredskov, Rønshovedskovene, Hønsnap Skov, Gårdbæk skov og Waldeck Skov,  ligger langs et bakkestrøg, der er afsat under istiden. Det gør at skovene er meget varierede i deres opbygning. Nogle steder er der leret bund, og andre steder er jorden mere gruset. De fleste skovområder er meget bakkede. I de østlige dele skråner de stærkt ned mod Flensborg Fjord. Der er dybe slugter med kilder på bakkesiderne og bække med rent vand i bunden.


Bålplads ved Frueskovvej                          Springomdammene

Ophold i naturen

I bil kan man opleve Sønderhavskovene langs Fjordvejen og ad skovvejen Frueskovvej. Man kan eventuelt krydse Sønderborgvej og fortsætte igennem Kelstrup Plantage nord for landevejen. Der er bilkørsel tilladt igennem plantagen ad Byglængvej og Stokkebrovej.

Til fods kan man følge den afmærkede vandrerute. Det tager ca. 2 timer at gå hele ruten igennem. Hvis man starter på p-pladsen i Hønsnap Skov ved Fjordvejen, kan man f.eks. vælge kun at gå runden omkring Springom Dammene. En mellemlang rute kan laves ved at undlade delen i Kelstrup Fredskov.


Primitiv overnatningsplads i Waldeck Skov

I Waldeck Skov ved Østerskovvej er der en primitiv overnatnigsplads med bord, bænke samt bålsted.
Der er fri teltning i Waldeck Skov og i Rønshovedskovene. Læs om reglerne her .

Kulturhistore

Der er flere rund- og langdysser i skoven.