Dyr

I Soldaterskoven kan man blandt andet være heldig at se ræve, rådyr og fasaner. Da Soldaterskoven stadig var militært øvelsesområde, blev den flittigt brugt til jagt, og mange af dyrene er her stadig. Rådyrene kan man blandt andet opleve om vinteren, hvor de godt kan finde på at benytte sig af det område, hvor der i sommerhalvåret går kreaturer.

I sommerhalvåret kan man på kreaturindhegningerne se cirka 70 køer og tyre græsse. De bevæger sig rundt i et stort åbent område med godt udsyn, hvor man kan følge dem. Der er stød i hegnet, og man bør ikke gå ind til dyrene.

Ved siden af den store kreaturindhegning er der et område af skoven, hvor alt får lov at vokse vildt. I dette ufremkommelige stykke naturskov får både planter og dyr lov til at boltre sig uden at blive forstyrret.

Man kan både efterår og forår opleve trækfugle. Det gælder blandt andet småfugle som dompap og finker.

Læs mere om fugle i artsleksikonet

Da der er stor blomsterrigdom i skoven, er der også mange insekter som for eksempel forskellige slags dagsommerfugle og svirrefluer. Den sjældne Orange Høsommerfugl er observeret i 2002. 

Klebergs Sø

Ved søen er der et meget rigt dyreliv, og man kan blandt se – og høre – padder som skrubtudser, grøn frø og butsnudet frø. Søen er også hjemsted for en række fugle. Det gælder blandt andet grønbenet rørhøne, fiskehejre, svale og gråand.

Læs mere om padder i artsleksikonet