Praktisk - Soldaterskoven

Praktisk

Toiletter

Der findes ikke toiletter i Soldaterskoven. I den nordlige ende af flyverhangaren er der i sommerhalvåret en vandhane, som frit kan benyttes.

Ture

Zeppelinmuseet i Tønder tilbyder foreninger og grupper rundvisninger på området. Rundvisningen tager ca. 2 timer. Der kræves forudbestilling på mindst 3 uger. Nærmere oplysninger og bestilling via e-mail til Obfuscated Email

Handicapforhold

Det er ikke muligt at bevæge sig rundt på zeppelinhallernes fundamenter i kørestol, men derudover er der generelt gode adgangsforhold på stierne. Der er anlagt decideret handicapsti for blinde, svagtseende og kørestolsbrugere.

Se mere under aktiviteter - Handicapsti 

Find vej

Området består af 3 skove – Soldaterskoven, Nørreskov og Hydroskoven. Fra Tønder by er der stiforbindelse til hele skovområdet gennem de grønne områder syd for Soldaterskoven. Der er tre P-pladser ved Soldaterskoven (se kortet).