Sollerup Skov, Kistrup Skov og Tyveholme

Sollerup Skov strækker sig fra Arreskov Sø i nordøst til Svanninge Bakker i sydvest. Skoven ligger i kuperet terræn med højstammet bøgeskov, tætte grantykninger og åbne græsarealer.

Skoven er kerneområde for den sjældne hasselmus.

Arreskov Sø er Fyns største sø. Her yngler rørdrum, havørn, hvepsevåge og fjordterner samt gæs og flere andearter. Størstedelen af søen er vildtreservat.

Sollerup Skov er sammen med Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge et stort sammenhængende og varieret landskab med mange muligheder for friluftslivet.

Ved Rislebækken findes en primitiv overnatningsplads, der er fri teltning i Sollerup Skov, og ved Arreskov Sø er en bålplads og et fugletårn, hvorfra der er udsigt over søen.

Nord for Sollerup Skov - på vestsiden af Odense-Faaborg-landevejen - ligger Kistrup Skov. I den sydvestlige del af skoven kan du opleve store egetræer, der er plantet i 1841. Egene vokser på marksystemer fra middelalderen, såkaldte højryggede agre. De højryggede agre ses som bløde bølger flere steder i skovbunden.

Tyveholme ligger også nord for Sollerup Skov - øst for Odense-Faaborg-Landevejen. Tyveholme er utilgængelig løvskov og her kommer kun få mennesker.


Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Sollerup Skov, Kistrup Skov og Tyveholme

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.