Stevns Klint


Stevns Klint er en 12 km lang stejl kystklint, der strækker sig fra Bøgeskov Havn i nord til Rødvig Havn i syd. Klinten er op til 40 meter høj og opbygget af 65 millioner år gamle lag af hvidgrå kalk, hvidt skrivekridt og flint.

I den lille vig nord for Højerup kirke kan man nøje studere klintens opbygning.

Klinten har i tidens løb været genstand for råstofudnyttelse. Helt ude ved kysten lå to kalkbrud. Der er gode muligheder for at finde forsteninger på stranden.

Den stejle kyst tillader kun adgang få steder, og passage langs stranden begrænses af skred og er ikke mulig under hård pålandsvind.

Stevns Klint. Ole Malling

Naturen

Vegetationen på klintens skrænt rummer mange usædvanlige planter, blandt andet sjældne mosser, som elsker kalk. Kystskovene har et artsrigt planteliv knyttet til såvel god muld som sur jordbund.

De lave kratbevoksede skrænter er tilholdssted for trækkende småfugle og rovfugle som havørn, rød glente og våger ses i området.

Om fugle

Geologi

Klinten er det mest velegnede sted for studier af de ældste  aflejringer inden for den såkaldte danskekalk.

I den sydlige del af området når det bølgende landbrugsland helt ud til klinten, hvor den lagdelte undergrund kommer til syne. Nederst ligger det forholdsvis bløde skrivekridt, der er lettere nedbrydeligt end den overliggende limsten. Limstenen, som har gennemgående lag af grå flint, kommer derved flere steder til at rage frit frem. Over limstenen findes et tyndt dække af moræneaflejringer.

I den nordlige del af området når undergrunden ikke op over havoverfladen, og de lave klinter består her derfor udelukkende af moræne.

Skrivekridt
Skrivekridtet er let hærdet kalkslam og er overvejende opbygget af mikroskopiske kalkplader – kokkoliter. De har oprindeligt siddet på overfladen af små alger, der i massevis levede fritsvævende i de øverste vandmasser i kridthavet for 65 millioner år siden. Når algerne døde faldt de ned på havbunden, hvor de blev aflejret som kalkslam. Udover kokkoliter indeholder skrivekridtet rester af dyr, som levede på kridtbunden blandt andre muslinger, brakiopoder og kiselsvampe. Nede i kalkslammet gravede forskellige dyr og efterlod sig gravegange, som siden blev udfyldt med sort flint.

Læs mere om Stevns Klint

Særlige naturområder - et besøg værd

I den nordlige ende af Stevns Klint ligger Holtug Kridtbrud, hvor der indtil 1972 blev gravet både kridt og kalk. I dag er området et spændende, rekreativt område, med mange sjældne planter. Holtug Kridtbrud er et flot udsigtspunkt, og det er muligt at komme ned til kysten ad en snoet sti uden brug af trapper. Kridtbruddet er også et godt sted at finde fossiler og forsteninger.

Læs mere

Inspiration til andre aktiviteter i området