Aktiviteter i Stursbøl Plantage

Vandreture

Der er markeret tre forskellige vandreruter i Stursbøl Plantage.

Blå tur – Troldeskoven

Turen er på cirka 1,8 km og begynder ved Troldeskovens parkeringsplads (P1). Troldeskoven er i dag udlagt som naturskov, hvilket blandt andet indebærer, at der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999, og at de træer, der vokser frem, har sået sig selv.

Blå tur – Gravhøjene

Turen på cirka 2 km kan passende begyndes fra parkeringspladserne P1 eller P2. Bemærk især områdets mange gravhøje.

Gul tur

Turen på cirka 4,4 km starter på parkeringspladsen P3. Mod nord kommer man straks forbi en meget stor gravhøj. Flere steder på turen ses forsøgsområder, hvor der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999. Her undersøges det, hvad der naturligt vil ske efter et stormfald. Rundt i området står enkelte store træer. Det er stort set kun douglasgran, der har overlevet stormen.

Cirka midtvejs på turen findes resterne af en gammel kreaturfold. Den har muligvis haft forbindelse med Hærvejen, idet den kan være brugt til ophold for kreaturer, når man slog lejr. Kreaturfolden kan også være et levn fra den landsby, som engang lå her. Man kommer også forbi skovfogedboligen "Stursbølhus", der stammer fra 1798. Det menes, at huset er bygget på tomten af en større gård – måske et herresæde eller en krongård. Endelig passerer man "Festpladsen", der formentlig blev anlagt i 1845 – måske til brug for militærparader. I mange år blev der her afholdt fester, men i 1864 forbød tyskerne al aktivitet på pladsen. Som et levn fra fortiden kan man flere steder finde rester af kulturplanter som for eksempel kodriver og rosmarin.

Perleholm

Umiddelbart op til Stursbøl Plantage ligger Perleholm, som Naturstyrelsen driver som økobase/naturskole i samarbejde med Vejen og Haderslev kommuner. Stedet giver gode rammer for oplevelser i naturen, og alle er velkomne til at bruge udendørs faciliteter som bålsted og grillhytte.

Se mere på perleholm.dk

Ski

Når der er sne nok, er der skiløjpe i Stursbøl Plantage. Det er ikke en bestemt rute, men er der sne nok, trækker man langrendsspor på nogle af skovens stier.

Cykel

Gennem Stursbøl Plantage går Hærvejscykelruten, der kan ses med blå prikker på kortet.

Hunde

I Stursbøl Plantage er der lavet et hundeområde, hvor hunde ikke behøver være i snor. Det er ikke indhegnet, men findes i skovens nordlige ende og afgrænses af Klovtoftvej og Grønnelinie.

Café Ellegaard

Ved Stursbøl passerer Hærvejen en gammel landevejskro fra 1740, der er genopstået som Café Ellegaard. Gården, der ligger ved Jels, Å kan føres endnu længere tilbage.

En tidligere bebyggelse nedbrændte under svenskekrigene i 1658. Med de oprindelige græsningsarealer til studene og gårdens beliggenhed klods op ad Hærvejen betragtes stedet som et af de ældste og mest originale fra hærvejsperioden.

Den gamle kostald er ombygget til spillested og har siden 1991 dannet rammen om folkemusikarrangementer hver onsdag i juni, juli og august.  

Man kan overnatte på Café Ellegaard på enten herberg, i ferielejlighed eller i telt.

Se mere på cafeellegaard.dk