Dyr og planter i Stursbøl Plantage

Dyr

Rådyr. Foto: Egon Hye, Colourbox

I Sturbøl Plantage er der mange rådyr, og man kan være heldig at se både strejfende då- og kronvildt.

Man kan flere steder i skoven finde ræve- og grævlingegrave.

Stursbøl Plantage har også mange spætter - sortspætte, grønspætte og stor flagspætte findes alle i plantagen. Tilstedeværelsen af sortspætte og grønspætte kan man blandt andet se i de mange myretuer, hvor fuglene flere steder har lavet huller for at få fat i myrerne. Man kan også høre sortspættens karakteristiske dunkende lyd og se træer, hvor den har været godt i gang med at hakke store stykker af. 

Planter

Tidligere stod der mest rødgran i Stursbøl, men på grund af stormfald og billeangreb har det været nødvendigt at rydde skoven. Skoven bærer i dag præg af stormen i december 1999, hvor næsten 80 procent af træerne væltede. Den nyplantede skov er meget varieret med både løvtræ og nåletræ. Allerede inden stormen blev andelen af løvtræ øget. Tidligere nåleskov blev afløst af løvtræer og de nyanlagte skovarealer mod nordøst og ved Stursbøl mod sydvest har mange løvtræer.

I store dele af skoven er alt det væltede træ fjernet, men nogle områder har fået lov at ligge mere eller mindre urørt hen. I disse forsøgsområder undersøges det, hvad der naturligt vil ske efter et stormfald. Rundt i området står enkelte store træer. Det er stort set kun douglasgran, der har overlevet stormen.

Flere steder i skoven er der store områder med ørnebregner, der er meget dominerende og kvæler både selvsåede træer og al anden urteflora på skovbunden.

Nogle steder i Stursbøl Plantage har man genskabt lyngarealer for at få nogle åbne områder i skoven. Blandt andet kan man lidt sydøst for kreaturfolden (2) finde et større område med lyng.