Seværdigheder i Stursbøl Plantage

I Stursbøl Plantage er der gode muligheder for at cykle, vandre og lufte hund. Og så kan man opleve gravhøje fra bronzealderen og den gamle Hærvej og gå på opdagelse i Troldeskoven med udskårne træskulpturer.

Hærvejen

Flere steder i skoven går man på forgreninger af Hærvejen. Hærvejen løber mellem Viborg og Padborg, og den går tværs gennem Stursbøl Plantage, dels som vandreture ad smalle stier, dels som cykelrute ad skovveje. I den del af Stursbøl Plantage, der kaldes Troldeskoven, er der tydelige fordybninger i stien fra dengang, der var hede i området, og man trak kreaturer ned gennem området.

1. Kreaturfold

Mellem Stursbølvej og Den Krumme Vej ligger resterne af en gammel kreaturfold. Her kan man stadig se jorddigerne, der har ligget rundt om folden. Den har muligvis haft forbindelse med Hærvejen, idet den kan være blevet brugt til ophold for kreaturer, når man slog lejr. Kreaturfolden kan også være et levn fra den landsby, som engang lå her.

Gravhøje

Gravhøj. Foto: Per Fløng

I Stursbøl Plantage findes cirka 70 gravhøje fra bronzealderen. De indgår som en naturlig del af landskabet i skoven. Se på kortet, hvor i skoven du blandt andet kan finde gravhøje.

2. Troldeskoven

Troldeskoven bestod indtil stormen i 1999 af krogede skovfyr, som stammer fra plantagen blev plantet i begyndelsen af 1800-tallet. De forkrøblede træer fik lov at blive stående, og udviklede groteske former. Nogle af træerne står endnu som døde monumenter. Sagnet siger, at skoven i gammel tid var beboet af trolde. En anden forklaring på træernes særlige former er, at fyrretræerne kort tid efter plantningen blev angrebet af den lille sommerfugl fyrrevikleren, hvis larver ødelægger unge træers knopper og derved skaber de ejendommelige former. I dag er skoven helt sikkert befolket af trolde og andre underlige væsner. De er nemlig skåret ud som skulpturer med motorsav i en del af de væltede træer.

Troldeskoven er i dag udlagt som naturskov, hvilket bl.a. indebærer at der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999 og at de træer, der vokser frem, har sået sig selv.

3. Stursbølhus

Skovfogedboligen Stursbølshus. Foto: Per Fløng

Skovfogedboligen "Stursbølhus" stammer fra 1798. Det menes, at huset er bygget på tomten af en større gård – måske et herresæde eller en krongård.

4. Festpladsen

"Festpladsen" blev  formentlig anlagt i 1845 – måske til brug for militærparader. I mange år blev der her afholdt fester, men i 1864 forbød tyskerne al aktivitet på pladsen. Som et levn fra fortiden kan man flere steder finde rester af kulturplanter som for eksempel kodriver og rosmarin.

5. Café Ellegaard

Cafe Ellegaard. Foto: Per Fløng

Ved Stursbøl passerer Hærvejen en gammel landevejskro fra 1740, der er genopstået som Café Ellegaard. Gården, der ligger ved Jels, Å kan føres endnu længere tilbage.

En tidligere bebyggelse nedbrændte under svenskekrigene i 1658. Med de oprindelige græsningsarealer til studene og gårdens beliggenhed klods op ad Hærvejen betragtes stedet som et af de ældste og mest originale fra hærvejsperioden. Den gamle kostald er ombygget til spillested og har siden 1991 dannet rammen om folkemusikarrangementer hver onsdag i juni, juli og august.  I forbindelse med Statens Kunstfonds projekt 'Kunst på Hærvejen' er der sat et stort keramisk relief op af keramikeren Ursula Munck Petersen. Relieffet hænger på gavlen af musikstalden og indgangsgavlen til herberget.

Se mere på cafeellegaard.dk

6. Perleholm

Perleholm. Foto: Per Fløng

I 2003 købte Skov- og Naturstyrelsen Perleholm, som blev en del af Stursbøl Plantage. Perleholm drives som økobase/naturskole i samarbejde med Vejen og Haderslev kommuner.

Stedet giver gode rammer for oplevelser i naturen, og alle er velkomne til at bruge udendørs faciliteter som bålsted og grillhytte.

Se mere på perleholm.dk


Mere om Stursbøl Plantage:

Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk