Året rundt i Svanemosen, Hoppes og Fovslet Skov

Forår

I de tidlige forårsmåneder er det nemt at se både hugorme og snoge i Svanemosen. De ligger ofte på stierne og solbader. Når det bliver varmere, kan man om aftenen se snoge svømme i Tørvegravssøen, hvor grågæs yngler i fred på øerne i søen. Først i april trækker skrubtudser og frøer til ynglepladserne i Svanemosens søer og vandhuller. I slutningen af maj kan man finde guldsmedenes tomme hylstre efterladt på siv og strå, når de er kravlet op af vandet for at forvandle sig fra nymfer til voksne, flyvende guldsmede.

I Fovslet Skov vil man kunne høre stor sortspætte og almindelig flagspætte, der arbejder højlydt med de gamle, døde træer i skoven.

Sommer

Midsommer er det lyst næsten døgnet rundt, og det er værd at overveje en nat i Fovslet Skov, hvor der er fri teltning – eller i shelter ved Svanemosen. I Svanemosen kan man finde den insektædende plante soldug, og i august bliver partier helt gule, når den lille lilje benbræk blomstrer. Kærulden, der står i vinden og vejer med sine hvide "uldtotter", giver mosen et smukt rødligt skær i sensommeren. Om sommeren er området hvidt som sne, når kærulden står med sine hvide frøstande. Uldtotterne er beregnet til at sprede frøene med vinden. De minder om bomuld, så i gamle dage plukkede fattigfolk uldtotterne og brugte dem til fyld i dyner og puder.

Bærsæson med revling og tranebær starter, men vær opmærksom på ikke at færdes på de helt våde dele af Svanemosen, hvor det kan være vanskeligt at komme op igen af den meterdybe højmose.

Den springende birkemus opholder sig i de utilgængelige skove i mosen, og er ekstrem svær at finde.

Efterår

I efteråret kan man være heldig at høre brunstkald fra både krondyr og dådyr. Bær kan stadig plukkes – ikke mindst tranebær i Svanemosen, hvor der også er muligt at plukke lyng. I Fovslet Skov er der bær og svampe – bl.a. kantareller og rørhatte. 


Læs mere om Svanemosen, Hoppes og Fovslet Skov

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Historie Praktisk