Sydamager

Området, der beskrives i denne naturguide, ejes af Dragør og Tårnby Kommuner

og hører således ikke ind under Naturstyrelsens arealer eller ansvarsområde.