Dyr og planter i Tange Plantage og Tange Bakker

Dyr

Dukatsommerfuglen er kendt fra området, da den hårde afgræsning med heste har resulteret i gode livsbetingelser for rødknæ, der er foderplante for den flotte dukatsommerfugl. I juni-august er det let at få øje på sommerfuglen med de orange vinger.

Dyrelivet er tilknyttet den meget lave og lysåbne græs- og urtevegetation som dominerer i bakkerne. Bakkerne og de mange småholme med egetræer rundt langs kanterne er et rigtig fint sted at gå på opdagelse efter insekter. I de tørre bakker er der gode muligheder for at finde flere arter græshopper, sommerfugle og løbebiller, mens egeholmene og de spredte brombærbuske er gode steder for en række andre insektarter.

Når man bevæger sig rundt i Tange Plantage, er det muligt at høre gøgen kukke i maj og juni.

Kreaturer

På flere åbne områder i Tange Plantage græsser kreaturer i sommerhalvåret. Planter

Tange Bakker er nogle tørre og næringsfattige indlandsklitter, og vegetationen er generelt sparsom.

De ældste skovbevoksninger i Tange Plantage er egekrattene helt mod vest i kanten af transformatorstationen og inde omkring spejderhytten. Egetræerne her menes at være 75-80 år gamle.

I øvrigt rummer Tange Plantage mange forskellige træarter. Af løvtræer er der plantet henholdsvis eg, bøg og birk, mens størstedelen af nåletræerne er skovfyr, nobilisgran, sitkagran og rødgran. Skoven er en mosaik af små varierede beplantninger og har desuden et godt potentiale for selvforyngelse.

Inde i skoven kan man opleve, hvor stor forskel, der er på bøgen og egen. Mens bøgen skygger meget, så der ikke gror særlig meget under den, lader egetræerne meget mere lys igennem, og der vokser blandet gran under egetræerne.

På heden kan man opleve bjergfyr, der ligger hen ad jorden, mens man i Tange Plantage kan se skovfyr på omkring 15 meter (se 4 på kort). 


Mere om Tange Plantage og Tange Bakker:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Året rundt Historie Praktisk