Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov

Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov udgør sammen med Hellebæk Kohave et ca. 1000 hektar stort skovområde med 500 år gamle egetræer, en intakt højmose, et overdrev med græssende køer og dejlige skovsøer. Men skoven gemmer også på dansk industrihistorie. Her blev der produceret både kanoner og geværer til den danske krigsmagt. Ved Pernillesøen er der fantastiske fugletræk af musvåger. Og hvis vinden er i den rigtige retning lægger tranerne vejen forbi Hellebæk Kohave. Telstrup Hegn og HellebækSkov og Kohave er udpeget Natura 2000 habitatområde og en del af Nationalaprk Kongernes Nordsjælland. I 2026 udlægges hele den nordlige del af Teglstrup Hegn til urørt skov og Hellebæk Skov får status af anden biodiversitetsskov.

Hent turfolder for Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov

Landstrich Broschüre von Teglstrup Hegn und Hellebæk skov