Praktisk - Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn kortudsnit

Madpakkehytter og overnatning

Ved Havtyren, Vandkalven ogSkovporten er der madpakkehytter, hvor man kan spise de medbragte klemmer under tag. Sidste skud på stammen er et madpakkehus ved Sundhedsporet Tyskerlinie/Nordhuslinien, som er lavet i partnerskab med Halsnæs Kommune.
Ved Vandkalven og Skovporten er der også mulighed for at grille. Pga. faren for brand er det ikke tilladt at grille andre steder i Tisvilde Hegn. 
Man kan, som det eneste sted i Tisvilde Hegn, overnatte i shelteret i Vandkalven. Ved shelteret er der adgang til vand. 

Handicapfaciliteter

Der findes kun faciliteter for kørestolsbrugere i Liseleje og Tisvildeleje. 
To steder kan du ved at køre gennem Asserbo Plantage nyde skoven fra bilen. Ruterne ender ved hver deres parkeringsområde ved stranden, henholdvis Lille kulgab og Stængehus.

Der er anlagt en handicaprampe ned til og over Liseleje Strand til vandet – men ikke ud i vandet.

Cykelstistrækningen, der går gennem Melby Overdrev nord om Melbylejren og til Liseleje Plantage har fået en ny vejbelægning, der gør det muligt at færdes i kørestol.

Ellers er Tisvilde Hegn ikke den nemmeste skov for gangbesværede og handicappede i kørestol pga. det kuperede terræn med meget sand.

Toiletter

Der er toiletter ved Liseleje Strandparkering, ved P-pladsen Lille Kulgab, ved P-pladsen Stængehus og ved den store p-plads i den østlige del af skoven ved Tisvilde Tisvilde Leje parkeringsareal. Ikke alle toiletter er åbne i vinterhalvåret.

Naturvejledning

Skoleklasser og andre grupper kan bestille naturvejledning i Tisvilde Hegn. Man kan også aftale at leje vandhulsgrej og andet udstyr, så man kan undersøge naturen på egen hånd.

Kontakt: Skovløber Christian Thinggaard Jensen, tlf. 2321 5316 (kl. 8-15 dagligt).

Naturområder i nærheden

Brødemose Skov, Vinderød Skov og Arresødalskovene ved Frederiksværk. Arrenæs med Sonnerup Skov og Auderød Skov. Kystområderne Hyllingebjerg.

Færdselsregler i skoven – vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. 
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel  og MTB

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje. 
Der er masser af stier og veje at cykle på i Tisvilde Hegn. og ikke mindst er det et 27 km langt MTBspor, som starter ved Nyvej.

Beskyttede områder

Tisvilde Hegn er Natura 2000-habitatområde, udpeget til Naturkanon og en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. I Tisvilde Hegn er 1200 ha besluttet udlagt til urørt skov og 433 ha som anden biodiversitetsskov. Melby Overdrev er fredet og udpeget til stillezone, hvilket betyder at der ikke gives tilladelse til større arrangementer her.

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven, og det bliver anmeldt til politiet, hvis man lader sin hund løbe løst. 
Liseleje Plantage er dog udlagt til hundeskov, og her må din hund løbe frit, forudsat at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig. 

Læs Med hund i naturen

På hesteryg

Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer. Ridning på den ubevoksede del af stranden er tilladt fra 1. september til 31. maj. 

Læs folderen Ridning i Tisvilde Hegn

Find vej

Tisvilde Hegn ligger mellem Tisvildeleje og Liseleje på Sjællands nordkyst.

Offentlig transport

Fra Hillerød St. kan du tage lokalbanen 960R mod Tisvildeleje, hvor du står af ved endestationen, Tisvildeleje. Der går tog to gange i timen.

Fra stationen er der kun en kort gåtur til Skovporten ved indgangen til Tisvilde Hegn. 

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Husk, at du også kan tage cyklen med i S-toget til Hillerød og videre med lokalbanen. 

Bil

Det tager en lille time med bil fra København til Tisvilde Hegn. 

Parkering

Der er gratis parkering 10 steder ved skoven. To steder kan du køre gennem skoven og parkere nær stranden. 

Se kort i folder om Tisvilde Hegn