Trente Mølle og Trebjerg

Skoven ved Trente Mølle er primært en ældre nåleskov omgivet af privat skov. Der har været vandmølle på Trente Mølle siden 1500-tallet, men i dag er de sidste rester af vandmøllen væk. Den selvejende institution Trente Mølle driver "Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center" på stedet. Naturskolen er vel besøgt og har fillialer ved Nakkebølle Fjord (Bittenhus), ved Helnæsbugten (Millinge Klint Shelterplads) og på Lærkedal.

Ved Trente Mølle ligger Sct. Olufs kilde, som efter sigende skulle have helbredende kraft. I skoven lever den sjældne hasselmus. Du kan fiske i mølledammen og du kan reservere -, og overnatte i skoven i et af flere shelters. (www.bookenshelter.dk)

Fyns tredjehøjeste bakke Trebjerg (128 m.o.h.) ligger ca. 3 km vest for Trente Mølle. Du kan følge Øhavsstien dertil. Fra Lerbjerg er der en fin udsigt over Helnæsbugten og det sydvestlige Fyn.

Nord for Lerbjerg, ved vejen "Stenlund", er der en p-plads. Herfra er der en sti til toppen.

Primitiv overnatningsplads i Trente Mølle Skov


Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Trente Mølle og Trebjerg

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.