Historie - True Skov

De første træer i True Skov blev plantet i 1994, og dermed er skoven en af landets yngste statsskove. Statens skove udgør ca. 3 % af Danmarks areal eller ca. ¼ af det samlede skovareal. Når projektet med at rejse skov er afsluttet, vil der være ca. 600 ha skov i True (1 ha = 10.000 m2). Det vil gøre True Skov til aarhusområdets største skov. Størstedelen af True Skov blev plantet på gammel landbrugsjord. Dvs. landsbyens Trues marker, hvis jord også er god skovjord.

Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet skulle forbedre de danske bønders vilkår. Indtil reformerne var alle gårde og huse i landsbyerne placeret centralt og havde et stykke fælles jord, mens markerne uden for landsbyerne var delt op i små stykker. Bønderne havde således jord mange forskellige steder – og af forskellig kvalitet. Med landboreformerne blev landsbyens jord fordelt på en ny måde. Bonden fik samlet sin jord og havde ét samlet stykke jord i stedet for mindre og spredte stykker jord.

I True valgte bønderne stjerneudskiftning. Hver gård kom til at ligge i spidsen af en jordlod, og gårdene var så at sige centrum i en lagkage, hvor spidsen rettede sig mod gården. Dermed kunne man bevare landsbyfællesskabet uden at flytte gårdene – og alligevel dele jorden. Jordstykket blev med andre ord bredere og bredere, jo længere det gik ud fra gården. Med stjerneudskiftningen blev alle gårde liggende, hvor de lå i forvejen.

Man kan stadig ane udskiftningen af True landsby. Flere af vejene følger gamle skel, og i skoven er der plantet fx fuglekirsebærtræer langs de gamle markskel, så man også her kan få et indtryk af udskiftningen.

Læs mere om True landsby